logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

Про кафедру

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

Пишіть програми в першу чергу для
людей, і тільки потім для машин

Стівен Макконнелл

   


 

Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки була створена у 2015 році (наказ від 06.03.2015р) внаслідок розвитку Університеті в сегменті підготовки фахівців ІТ-галузі.

Однією з перших ліцензованих спеціальностей стала спеціальність «Програмна інженерія» (2014 рік), яка трансформувалась в «Інженерію програмного забезпечення» (2015 рік). Приймаючи виклики суспільства, в університеті було відкрито спеціальність «Кібербезпека»  (2018).

Базовими принципами роботи кафедри є принцип відповідності змісту дисциплін новітнім досягненням ІТ-галузі.

Місією кафедри є розвиток інформаційної науки про сучасні мови програмування і технології програмування, інформаційні процеси в економіці та ефективне управління ними в умовах інформаційного суспільства, а також формування у студентів відповідних компетенцій з алгоритмізації, програмування та захисту інформаційних систем та мереж.

Колектив кафедри постійно підвищує свій науковий та професійний рівень

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - комп’ютери нового покоління, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організацію науково-дослідної роботи студентів. На кафедрі функціонує п'ять комп'ютерних класів. Понад 100 сучасних комп'ютерів об'єднані в локальну комп'ютерну мережу з виходом в INTERNET. Всі лабораторні роботи забезпечені електронними методичними посібниками, які опубліковані в хмарах.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем в економіці» зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» освітнього ступеня «бакалавр» та за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерні науки» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «Доктор філософії».

Презентація лабораторії кібербезпеки Б-514

Контактна інформація кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Електронна пошта:  progen@ukr.net

25.09.2021
43482
3507
остання редакція 03.12.2023
Владислав Котов