logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Доступ до світових електронних ресурсів

Загальна інформація

WEB OF SCIENCE – дослідницька інформаційна система компанії Clarivate Analytics. Пропонує дослідникам доступ до якісної наукової інформації. Надає наукометричну інформацію, інформацію про цитування та посилання на повні тексти.

SCOPUS – бібліографічна та реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. Містить більше 50 млн реферативних записів з рецензованих журналів, книг, патентів.

Електронна бібліотека WILEY забезпечує доступ до найкращих повнотекстових журналів, довідників, енциклопедій, книг та баз даних, одного з провідних міжнародних видавництв академічної літератури, що охоплюють всі предметні напрямки сучасної науки. До уваги користувачів 8 мільйонів статей, понад 1500 назв сучасних журналів та архіви журналів з 1997 року до сьогодення.

SPRINGER NATURE – авторитетне міжнародне видавництво світового рівня, що публікує якісну наукову, освітню та професійну літературу в галузях науки, техніки та медицини. Доступ надається до журналів 1997-2020 рр., е-книг 2017 р. та ресурсів відкритого доступу різних років.

EBSCO Publishing – найбільший агрегатор повнотекстових та реферативних наукових ресурсів провідних видавництв світу. База охоплює всі бізнес-дисципліни, включаючи маркетинг, менеджмент, управління інформаційними системами,  бухгалтерський та фінансовий облік, економіку.

Відкриті архіви України  – база де працює перший український  ґарвестер, який індексує метадані з різних архівів і забезпечує глобальний пошук. Наукова література у відкритому доступі – це безкоштовні он-лайнові примірники рецензованих журнальних статей, виступів на конференціях, технічних звітів,  дослідницьких, навчальних матеріалів, презентацій, лекцій, зображень, мультимедіа тощо.

DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу. Надає доступ до метаданих та повних текстів книжок академічних видавництв, що підтримують принцип відкритого доступу.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань, видавці яких підтримують принцип відкритого доступу.

EThOS (Electronic Theses Online Service) – доступ до наукових праць, дипломних робіт та дисертацій з відкритих архівів британських університетів.

Europeana європейська цифрова бібліотека надає доступ до понад 50 мільйонів оцифрованих об’єктів – книг, музики, фото, аудіо, відео, творів мистецтва тощо.

ScienceDirect – політематична база даних, забезпечує  вільний доступ до понад 250 000 повних текстів статей та усіє реферативної частини бази видавництва Elsevir.

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – бібліотека відкритого доступу періодичних видань НАНУ. Архів містить 454 назв журналів, 5416 випусків, 115155 статей.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, що складається з національних і міжнародних наукових баз даних та порталів. Забезпечує пошук багатомовної наукової літератури з різних галузей науки.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – мультидисциплінарна пошукова система академічних ресурсів (в тому числі ресурсів відкритого доступу), що підтримується бібліотекою університету Білефельда. Містить посилання на понад 120 млн. документів з понад 6000 джерел.

 FreeFullPDF – пошукова система, що індексує понад 80 млн безкоштовних посилань на повні тексти наукових статей, оглядів та тез в форматі PDF. Охоплює галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та гуманітарних наук.

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій ( Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) – Повні тексти авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 р

Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) – українські наукові періодичні видання, представлені в фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як у друкованому, так і в електронному вигляді.

РЕПОЗИТАРІЙ

27.02.2020
433884
55995
остання редакція 31.01.2024
shestack