logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Поновлення та переведення

Вступнику

__________________________

ПОРЯДОК ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ДТЕУ 

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти до ДТЕУ здійснюється на всі освітні програми денної та заочної форми навчання відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Положення про організацію освітнього процесу студентів ДТЕУ та інших нормативно-правових актів.

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів вищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

Переведення та поновлення здобувачів вищої освіти на перший курс навчання не допускається!

За детальною інформацією звертайтесь nv@knute.edu.ua

ПОНОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Особи, відраховані з ДТЕУ / КНТЕУ та інших закладів освіти, можуть бути поновлені у межах ліцензованого обсягу на загальних підставах.

Поновлення до складу здобувачів вищої освіти можливе незалежно від тривалості перерви у навчанні, причини відрахування та форми навчання.

Визначальним при цьому є лише здатність претендента успішно виконувати графік освітнього процесу.

Перелік документів для поновлення до складу здобувачів вищої освіти:

  1. Заява на ім’я ректора ДТЕУ 
  2. Академічна довідка встановленого зразка.
  3. Сертифікати ЗНО/НМТ.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Переведення здобувачів вищої освіти відбувається, зазвичай, під час канікул за наявності вакантних місць на загальних підставах.

Перелік документів для переведення до складу здобувачів вищої освіти:

  1. Оригінал заяви про надання дозволу на переведення, погоджений ректором ЗВО, в якому навчається студент, завірений гербовою печаткою ЗВО.
  2. Копія навчальної картки / виписка з навчальної картки / копія залікової книжки, завірені в установленому порядку.
  3. Сертифікати ЗНО/НМТ.

Претендент на поновлення / переведення звертається до деканату факультету, на якому здійснюється підготовка за відповідною освітньою програмою.

КОНТАКТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

1. ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

2. ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

3. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

4. ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРОМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

5. ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

6. ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ 

29.10.2021
Svetik
44261
остання редакція 26.04.2024
Svetik