logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Вступнику

 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети) 
 • або НМТ 2023/2022 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) 
 • або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) 

та  конкурсу фізичних здібностей для вступу на  спеціальність 017 "Фізична культура і спорт».

2) для вступу на спеціальності «Право»,  «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 150 (бюджет/контракт);

3) вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 130 (на контракт не менше 100);

4) на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

 • галузевий коефіцієнт дорівнює 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;
 • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть буть переведені на навчання за кошти державного бюджету;

ОСНОВНЕ ПРО НМТ

Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті – з 14 березня по 11 квітня, додаткова сесія - 10-15 травня.  

Основна сесія НМТ проходитиме у період 14 травня – 25 червня, додаткова сесія: 11 – 19 липня.

У додатковій сесії тестування візьмуть участь вступники, які з поважних причин не пройдуть тестування під час основної.

1 липня - 31 жовтня реєстрація електронних кабінетів 

Для подання заяв в електронній формі особа реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

Під час реєстрації особистого електронного кабінету особа зазначає такі дані:

► адресу особистої електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

► пароль для входу до особистого електронного кабінету;

► серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу);

► номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО) / сертифіката НМТ що був отриманий під час реєстрації. У разі наявності даних різних років та вступних випробувань вказується будь-який

► тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ)

► реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах (для вступників, які мають підстави для спеціальних умов вступу)

Вступник, який має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до ДТЕУ чи одного із інших закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо інший заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів

З 03 липня до 18:00 10 липня (бюджет/контракт), до18:00 25 липня (виключно на контракт) - реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчі конкурсі для вступу на спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" 

Подаються в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або ДТЕУ на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі

УВАГА! Право на складання співбесіди в ДТЕУ замість НМТ мають вступники, які відповідно до Розділу VIII Правил приому до ДТЕУ мають право на спеціальні умови вступу.

08 липня до 19 липня (бюджет/контракт), до 31 липня (виключно на контракт)  - проведення співбесід та творчих конкурсів

З 19 липня до 18:00 31 липня - реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі

Вступники подають заяви:

► в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

► тільки в паперовій формі (у зв'язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні, та осіб, документованих посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідченням біженця;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі подання заяви на вступ до встановлених цими Правилами прийому строків подання електронних заяв /роботи електронних кабінетів вступників;

- у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ДТЕУ.

Також, до кожної заяви потрібно додати мотиваційний лист — це документ, де за певною структурою та вимогами варто описати власні досягнення, а також навести аргументи, чим цікавить обрана професія та чому саме в ДТЕУ ви хочете її опановувати.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу

► до п'яти заяв на місця державного замовлення та

► до п’ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування

Зарахування на бюджет:

 • Не пізніше 05 серпня - оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 
 • До 18:00 08 серпня -  виконання вимог для зарахування
 • Не пізніше 10 серпня -  зарахування

Зарахування на контракт:

 • Не раніше 09 серпня - надання рекомендацій для зарахування  
 • 10 серпня -  виконання вимог для зарахування
 • 12 серпня -  зарахування 

Не пізніше 17 серпня - переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт

Додатковий набір на контракт – з 1 вересня до 31 жовтня

Виконання вимог до зарахування (розділ Х Правил прийому до ДТЕУ):

► підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в ДТЕУ.

► укладення договору про навчання в ДТЕУ між ДТЕУ та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

► надання копій документів:

09.04.2024
Svetik
10777
остання редакція 20.06.2024
Svetik