logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Розвиток партнерства

Наша гордість

Розвиток партнерства – 20212024 роки

Державний торговельно-економічний університет/Київський національний торговельно-економічний університет завжди відкритий до співпраці зі стейкголдерами. За роки багаторічної плідної роботи спільно з професіоналами-практиками реалізовано цікаві проєкти, завдяки яким формуються компетентності майбутніх фахівців, розвивається співпраця в освітній, науковій та практичній діяльності. З партнерами підписано такі договори про співпрацю:


Договір з Асоціацією «Транспортні, експедиторські та логістичні організації в Україні «УКРЗОВНІШТРАНС» (18 січня 2021 року)

АСОЦІАЦІЯ «ТРАНСПОРТНІ, ЕКСПЕДИТОРСЬКІ І ЛОГІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС» об’єднує лідерів транспортної, експедиторської та логістичної галузі. ЇЇ члени сприяють чесній конкуренції між учасниками ринку, обміну діловим досвідом, застосуванню принципу переходу від конкуренції до партнерства, спрощенню процедур міжнародної торгівлі, які спрямовані на досягнення Цілей Сталого Розвитку ООН, керуючись принципами Глобального договору ООН та вимогами стандартів і технічних регламентів.


Меморандум з ТОВ «Академія ДТЕК», компанія стала партнером освітніх програм «Економіка галузевих ринків» освітнього ступеня «бакалавр» та «Економіка» освітнього ступеня «молодший бакалавр» (22 січня 2021 року)

ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України.
Більше 1000 співробітників.
Компанія розвиває бізнеси з видобутку газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподільчих мереж електроенергії, поставці енергоресурсів клієнтам, впровадженню енергоефективних рішень, електрозарядок для електромобілів, тощо. Напрямок Innovation DTEK впроваджує проекти у напрямку технологічної та цифрової трансформації енергетики, а також управляє інноваційною освітньою бізнес-платформою Academy DTEK.


Меморандум з Державною податковою службою України (1 лютого 2021 року)

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни – центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні. Діяльність служби спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Основною функцією Державної податкової служби є контроль за правильністю обчислення, своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету.
У складі служби:

 • департамент з питань запобігання та виявлення корупції (антикорупційні заходи);
 • департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу (виявлення конфлікту інтересів, профілактична робота);
 • департамент адміністрування податків;
 • департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування;
 • департамент моніторингу ризикових операцій та доходів.


Договір про створення та діяльність спільної «Науково-навчальної лабораторії практичної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України та КНТЕУ» (26 лютого 2021 року)

Мета діяльності Інституту – здійснення фундаментальних, прикладних, пошукових та інших наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних методологічних, теоретичних і прикладних проблем психологічної науки та практики. Серед основних напрямків діяльності Інституту:

 • підготовка і наукове обґрунтування державних цільових програм, концепцій розвитку освіти, психологічної та педагогічної науки в Україні;
 • проведення наукових досліджень на замовлення підприємств, установ, та організацій;
 • здійснення видавничої діяльності, заснування та видання друкованих і електронних наукових видань;
 • підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі психологічних наук через аспірантуру і докторантуру;
 • організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, зборів, симпозіумів, конгресів, форумів, асамблей та інших заходів з метою поширення психологічних знань;
 • розробка методологічних основ і технологій надання психологічної допомоги керівникам та працівникам організацій в різних соціальних сферах (освіта, державна служба, армія, бізнес, медицина та ін.), а також учням, студентам та їх батькам тощо.


Меморандум з ТОВ «АГРІСОЛ», компанія стала партнером освітньої програми «бакалавр» зі спеціальності «Економіка», спеціалізації «Агробізнес» (10 березня 2021 року)

Компанія Агрісол на сільськогосподарському ринку України з’явилася у 2002 році. Першими продуктами були прості добрива, які постачалися для тепличних комбінатів (монокалійфосфат, сульфати калію та магнію, кальцієва селітра, DTPA-хелат заліза).
В 2004 році на полях України з’явився перший біостимулятор – Мегафол, Успіх від застосування Мегафолу став приголомшливим. Компанія АгріСол відразу почала реєструвати всю лінійку продуктів Валагро. Саме тоді кардинально змінився напрямок роботи компанії. Команда АгріСол сприяє розвинутку ринку біостимуляторів та допомогає українському виробнику освоїти високорентабельні види виробництва.


Меморандум про партнерство та співпрацю з асоціацією «Діджитал Україна» (12 березня 2021 року)

Асоціація є недержавною некомерційною організацією, мета якої – формування професійного середовища в IT-індустрії, а також сферах інформаційної безпеки та захисту персональних даних.
Основні завдання Асоціації:

 • розвиток ІТ-бізнесу в Україні;
 • формування стратегії розвитку ІТ у державних органах;
 • створення професійного середовища для формування належного рівня обізнаності у IT-індустрії, а також сферах інформаційної безпеки та захисту персональних даних;
 • проведення освітніх програм із основних напрямків діяльності Асоціації;
 • співробітництво з органами влади щодо нормативно-правового врегулювання законодавства в IT-індустрії, а також сферах інформаційної безпеки та захисту персональних даних;
 • співпраця з вищими та іншими навчальним закладами і організаціями з метою формування, поглиблення знань і навичок, необхідних для молодих спеціалістів у галузі інформаційних, комунікаційних, цифрових технологій, інформаційної безпеки та захисту персональних даних;
 • участь у формуванні та реалізації державної політики в сферах IT, інформаційної безпеки та захисту персональних даних.


Договір з Державним дендрологічним парком «Олександрія» Національної академії наук (16 березня 2021 року)

Олександрі́я – державний дендрологічний парк Національної академії наук України. Розташований у північно-східній частині Правобережного лісостепу, за 80 км на південь від Києва на північно-західній околиці міста Біла Церква, на висоті 80 – 106 м над рівнем моря. Це найбільший (400га) архітектурно оформлений ландшафтний парк в Україні.
Парк розташований на площі 400,67 гектарів на березі річки Рось. Площа декоративних водойм парку (ставки та р. Рось) становить 21 га. Загальна довжина алей і доріжок становить понад 20 км. Парк є зразком пейзажної паркової композиції, основу якої складають рослини, архітектурні споруди, скульптури, водна гладь річки Рось та ставків.


Договір з ТОВ «ПАУЕР ПЛАНТ» (19 березня 2021 року)

«PowerPlant» – міжнародна компанія, дистриб’ютор аксесуарів і комплектуючих до електроніки, офісної і цифрової техніки.
Основними напрямками діяльності компанії є оптова та роздрібна торгівля товарами наступних категорій:

 • елементи живлення та зарядні пристрої для цифровий фото і відео техніки;
 • акумуляторні батареї і блоки живлення для ноутбуків та планшетів;
 • аксесуари для мобільних телефонів і інших гаджетів;
 • універсальні зовнішні акумулятори;
 • мережеве обладнання;
 • USB, HDMI кабелі;
 • USB аксесуари;
 • аксесуари для техніки Apple.


Меморандум з АТ «УКРПОШТА», компанія стала партнером освітніх програм зі спеціальності «Комп’ютерні науки», спеціалізації «Комп’ютерні науки» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» (19 березня 2021 року)

АТ «Укрпошта» – єдиний національний оператор поштового зв’язку України. Укрпошта – це найбільша мережа: більше 11 000 відділень забезпечують покриття у 100% населених пунктів України. ЇЇ діяльність – це пошта, логістика, фінанси та торгівля.
Засновником і акціонером АТ «Укрпошта» є держава в особі Міністерства інфраструктури України.
Діяльність Укрпошти регламентується Законом України «Про поштовий зв’язок», іншими Законами України, а також нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, членом якого Україна є з 1947 року.
Сьогодні до складу Укрпошти входять 25 регіональних філій, Дирекція оброблення та перевезення пошти, «Автотранспошта» та ГНЦ «Зелена Буча».


Меморандум про співробітництво з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (22 березня 2021 року)

Починаючи з жовтня 2005 року, Райффайзен Банк Аваль є частиною банківської групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ», Австрія. Банк пропонує широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг, якими користуються понад 2,5 млн клієнтів.
Райффайзен Банк Аваль залишається лідером із якості обслуговування в українському банківському секторі. Банк зміцнює свої конкурентні переваги шляхом втілення інновацій, пошуку та використання нових можливостей.


Договір з ТОВ «Сільпо-фуд» (23 березня 2021 року)

Сільпо – українська мережа супермаркетів заснована в 1998 році, яка є частиною торгово-промислової групи Fozzy Group.
Супермаркети «Сільпо» – це магазини самообслуговування, асортимент яких налічує до 20 тис. найменувань продуктів харчування і супутніх товарів залежно від величини торгової площі об’єкта. В Україні «Сільпо» є однією з найбільш великих торгових мереж, що налічує в 2021 році 297 супермаркетів різної площі, цінового сегмента і концепції, що покриває всі області України, включаючи всі обласні центри, в тому числі в Києві і передмістях – 100 супермаркетів.
Середня площа магазина становить 1200 м2..Число працівників 40 тис.


Меморандум з ТОВ «СМАРТТЕНДЕР», компанія стала партнером освітніх програм у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (24 березня 2021 року)

ЕТМ SmartTender пройшов великий шлях від однієї з перших платформ комерційних торгів у 2013 році до потужного офіційного майданчика Prozorro. Зараз SmartTender – це:

 • понад 10 000 тендерів щодня;
 • більше 85 000 зареєстрованих учасників;
 • понад 2 000 000 товарів, послуг і робіт.

Головне призначення SmartTender – сприяти успіху користувачів, робити їхню роботу зручнішою та ефективнішою, тому майданчик постійно розвивається й доповнюється новими сервісами, проводить вебінари та створює докладні інструкції.
Майданчик створений для того, аби забезпечувати взаємодію між організаторами торгів та їх учасниками.
Наразі майданчик забезпечує користувачам доступ до цілої низки сервісів, у тому числі - й ексклюзивних для галузі електронних торгів.


Меморандум з ТОВ «Агрофірма «Колос», компанія стала зовнішнім партнером освітньої програми зі спеціальності «Економіка», спеціалізація «Агробізнес» (5 квітня 2021 року)

ТОВ «Агрофірма «Колос» – багатогалузеве інтегроване сільськогосподарське підприємство, створене в 2000 році, що орендує 3600 га орної землі в Сквирському районі, Київської області.
Господарство є виробничим плацдармом, випробувальним майданчиком для наукових розробок селекціонерів, мікробіологів. Основними напрямками ТОВ «Агрофірма «Колос» є рослинництво, тваринництво, переробка продукції власного виробництва та наукова діяльність.
Основними принципами роботи підприємства є гарантована якість та сертифікація продукції, розуміння потреб клієнтів, відповідальність за якість реалізованої продукції, взаємовигідні умови співпраці та розрахунків.


Договір з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (12 квітня 2021 року)

Університет акредитований за найвищим рівнем акредитації ІV, входить до 10-ти найкращих закладів вищої освіти західного регіону. Займає 13-ту позицію серед більш, ніж 200 університетів України за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus.
Університет підтримує тісні зв’язки з багатьма науковими та навчальними закладами світу, зокрема США, КНР та ЄС.
У рамках європейської програми Еразмус+ KA1 Університет реалізовує 9 програм академічної мобільності студентів та викладачів.


Договір з Донецьким національним університетом ім. В. Стуса (13 квітня 2021 року)

Донецький національний університет імені Василя Стуса (місце розташування м. Вінниця) – це відкрита академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Стусівський університет сьогодні – потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації.


Договір з ТОВ «М’ясна історія» (15 квітня 2021 року)

Торгова марка «М’ясторія», створена під егідою «Миргородського м’ясокомбінату».
«М’ясторія» є унікальним м’ясним магазином-рестораном, який пропонує ексклюзивне поєднання якісної продукції, трендового інтер’єру і сервісу найвищого рівня.


Договір з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка (26 квітня 2021 року)

Київський університет імені Тараса Шевченка є багатогалузевим освітньо-науковим комплексом. На його базі створено 14 факультетів гуманітарного та природничо-наукового напрямку і 7 навчальних інститутів, в яких навчається близько 25 тисяч студентів. До структури університету входять фізико-математичний ліцей, інформаційно-обчислювальний і видавничо-поліграфічний центри, кілька астрономічних обсерваторій, бібліотека, Ботанічний сад імені А. В. Фоміна і Канівський заповідник.


Договір з АТ «Державний ощадний банк України» (29 квітня 2021 року)

АТ «Ощадбанк» входить до ТОП-1000 найбільших банків світу, посідає 11-ту сходинку серед найбільших банків Центральної та Східної Європи. Другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Банк активно працює у всіх фінансових секторах. Серед клієнтів банку найбільші компанії України.
Перебуває у державній власності.


Договір з Національною соціальною сервісною службою України (11 травня 2021 року)

Національна соціальна сервісна служба України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Основні функції:

 • реалізація політики, соціального захисту населення і захисту прав дітей;
 • здійснення державного контролю під час надання соціальної підтримки та захисту прав дітей;
 • методичне забезпечення та координація дій органів влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав дітей, проведення соціальної роботи, надання базових соціальних послуг і соціальної підтримки відповідно до потреб жителів територіальних громад.


Меморандум з ПП «Аудиторська фірма «Сайвена-Аудит», компанія стала партнером освітніх програм зі спеціальностей «Фінансовий контроль та аудит», «Діджитал аудит та аналіз» освітнього ступеня «бакалавр» та «Фінансовий контроль та аудит», «Фінансова аналітика» освітнього ступеня «магістр» (17 травня 2021 року)

Група компаній «Сайвена» об’єднує дві фірми: Аудиторську фірму «Сайвена-Аудит» та юридичну фірму «Сайвена-Консалт».
«Сайвена» є компанією «повного циклу», що представляє своїм клієнтам надання широкого спектру професійних послуг – аудиту, бухгалтерського та податкового консультування, юридичного супроводу бізнесу, судового представництва в судах різного рівня, технічного (будівельного) аудиту.


Договір з «Асоціацією приватних виконавців України» (28 травня 2021 року)

«Асоціація приватних виконавців України» – некомерційна професійна організація, яка об’єднує всіх приватних виконавців України і забезпечує самоврядування цієї незалежної юридичної професії.
Голови Рад приватних виконавців мають представництва у 21 області та в місті Києві.


Угода про партнерство і співпрацю з Державним університетом «Одеська Політехніка» (31 травня 2021 року)

Університет є найстарішим технічним закладом вищої освіти на півдні України: 15 навчально-наукових інститутів та факультетів, 64 кафедри, 3 коледжі, 1 вище професійне училище.
Діють програми академічної мобільності та «подвійних дипломів» з навчальними закладами Австрії, Болгарії, Іспанії, Китаю, Німеччини, Польщі, Португалії, Чехії, Швеції.


Договір з ТОВ «Мастер Бургер» (2 червня 2021 року)

Master Burger – це чеська мережа ресторанів здорового швидкого харчування. Технологія продукту відточувалася більше 7-ми років!
Головна ідея Master Burger – фаст-фуд, але здоровий. У бургерах не використовують жодних заготовок, заморожених інгредієнтів та штучних додатків. Усі продукти доставляють у ресторан щодня, до бургерів створюються авторські соуси. Також є веганські позиції та широкий вибір салатів.
В ресторані реалізувана максимальна автоматизація, в тому числі, замовлення без касира.


Договір про співпрацю з ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (15 червня 2021 року)

«Все про бухгалтерський облік» – всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. Виходить з 1994 року в Києві. Газета нагороджена Почесною грамотою та пам’ятним знаком Кабінету Міністрів.
Прикметна риса «Все про бухгалтерський облік» – її універсальність. Газету читають не лише бухгалтери, але й юристи, кадровики, і просто працівники, які можуть довідатися все щодо правильності нарахування зарплат, пенсій, відпусток.


Меморандум з Управлінням туризму Київської обласної державної адміністрації (16 червня 2021 року)


Меморандум про співпрацю щодо реалізації проєкту підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти з ТОВ «ДБІ ХОТЕЛЗ ЕНД РЕЗОРТС» (6 липня 2021 року)


Договір з ТОВ «ВЕЙВО ЮКРЕЙН МОБАЙЛ КОМУНІКЕЙШЕН»,  (6 липня 2021 року)

ТОВ «Vivo Communication Technology Co. Ltd.» – китайська технологічна компанія, що належить компанії BBK Electronics, яка конструктує та розробляє смартфони, аксесуари для смартфонів, програмне забезпечення та онлайн-сервіси. Компанія розробляє програмне забезпечення для своїх телефонів, що поширюється через vivo App Store, з iManager, включеним у власну операційну систему на базі Android, Funtouch OS.


Договір про співробітництво з ТОВ «СМСК» (6 липня 2021 року)

Компанія «Сирне Королівство» розпочинала свою  діяльність в 2013 році з 3 магазинів бутікового формату в м. Києві – наразі динамічно розвивається та має 75 магазинів в Україні.
Сирне королівство – мережа магазинів європейського формату. Це атмосферні магазини голландських сирів (вино і аксесуари.) Компанія об’єднує людей, яким цікава культура споживання сиру.


Договір з Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (7 липня 2021 року) 


Договір з ТОВ «Міжнародна туристична компанія «S&K Cherry travel» (9 липня 2021 року)

S&K CHERRY INTERNATIONAL TRAVEL – це молода і динамічна туристична компанія, яка надає такі послуги: бронювання авіа та залізничних квитків, страхування, повна організація туристичних поїздок як по Україні так і за кордон. Для бізнес клієнтів компанія пропонує організацію робочих відряджень та ділових зустрічей, трансфер та поселення, послуги перекладача китайської та англійської мови.
Крім того, компанія має власний візовий відділ «S&K CHERRY VISA DEPARTMENT» який вирішує візові питання клієнтів. 


Меморандум про партнерство з ГС «Кіберковчег» (12 липня 2021 року)


Договір про співробітництво ТОВ «ХЕДЖХОГ»  (13 липня 2021 року)

Компанія HedgeHog – міжнародне рекрутингове агенство. Спеціалізується на пошуку і підборі персоналу будь-якої складності. Завдяки досвіду реалізації численних рекрутингових проєктів, сформованої команди і авторським методикам, компанія максимально якісно і оперативно закриває найскладніші вакансії.
Компанія надає послуги провідним українським та міжнародним партнерам, різної сфери діяльності. HedgeHog – це бренд, який використовує інноваційні технології та комплекс нестандартних рішень для розвитку бізнесу клієнтів-партнерів.