logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Почесні доктори

Загальна інформація

Дайсаку Ікеда

Почесний доктор КНТЕУ (2002 р.)

Японський мислитель, філософ, письменник, поет і педагог

     Народився в м. Токіо 2 січня 1928 року в родині торговця водоростями. Його покоління належить до так званих «дітей війни». Четверо його старших братів було призвано на фронт, один з них не повернувся, а Дайсаку Ікеда з іншими школярами працював на військовому виробництві. Жорстокість і фанатичний націоналізм тогочасного мілітаристського японського суспільства, жахи нічних бомбардувань викликали обурення юного серця проти війни, безглуздих трагедій і жорстокості. Бідність родини і слабке здоров’я Дайсаку Ікеда лише підсилювали духовне сум’яття юнака, що шукав відповідні на хвилюючі його питання в книгах. Юний Ікеда любив читати Уїтмена, Толстого, Гете. Добре знайомий з письменною творчістю М.В. Гоголя. У післявоєнний час Дайсаку Ікеда закінчив відділення політології та економіки Тай сей Гакуїн (сьогодні – Токійський університет Фудзі).

      1947 року, у віці 19 років Дайсаку Ікеда зустрівся з Джосеєм Тода – другим президентом буддійської організації Сока Гаккай (Soka Gakkai), який став його вчителем і під керівництвом якого він вивчав філософію, політику, літературу, мистецтво, економіку, юриспруденцію, хімію та інші науки. Ця зустріч спонукала до прийняття Ікедою буддійської віри і вступу до Сока Гаккай. Буддійська філософія, за висновком Ікеди, дуже миролюбиве учення, засноване на любові і повазі до Людини.

     У 1960 році Ікеда став третім президентом організації Сока Гаккай. З 1979 року він є його почесним президентом. За 19 років його керівництва цим товариством буддійський рух отримав інтенсивний розвиток глобального масштабу. 1975 року Дайсаку Ікеда заснував міжнародну буддійську організацію Сока Гаккай Інтернешнл (Sokka Gakkai International,SGI) і став президентом цього світського миротворчого товариства, членами якого є нині понад 10 мільйонів осіб, представників більш ніж 190 країн і регіонів світу.

    Дайсаку Ікеда – засновник ряду закладів, що покликані поширювати ідеї гуманізму і милосердя. Серед них – освітня системи, у складі якої дитячі садки, початкові, середні і вищі школи, університети, Фонд освіти імені Макігучі; у галузі культури – концертна асоціація «Min On», музеї образотворчих мистецтв «Фудзі» в м. Токіо і в префектурі Судзуока; в галузі науки – Науково-дослідний інститут орієнтальної філософії, Міжнародний дослідний центр з питань миру імені Джосея Тода, Бостонський центр з дослідження проблем ХХІ століття (Boston Research Center for XXIst Century) та інші.

    Дайсаку Ікеда є автором багатьох філософських і літературних творів, що відображають широкий спектр його різнобічних інтересів, – це поезія, наукові твори, праці з проблем політики і цивілізації. Заслуговують на увагу такі філософські твори, як: «Революція в душі людини» (у 12 томах), «Життя – це загадка, дорогоцінний скарб», «Мій Будда», а також понад сорок діалогів, що відбулися між Ікедою з представниками різних духовних традицій (християнства, ісламу, іудаїзму), з представниками цивілізацій Заходу і Сходу, видатними мислителями сучасності.

     Дайсаку Ікеда має понад 230 ступенів і звань почесного доктора і почесного професора, що були присуджені йому університетами всіх континентів світу.

    Дайсаку Ікеда захоплюється фотографією.

    Віддаючи шану заслугам перед людством Вчена рада КНТЕУ присвоїла Дайсаку Ікеді у 2002 році звання «Почесний доктор КНТЕУ».

    Делегація Київського національного торговельно-економічного університету, на чолі з ректором А.А.Мазаракі, у 2003 році відвідала Сока Гаккай і в урочистій обстановці вручила Дайсаку Ікеді диплом «Почесного доктора КНТЕУ», університетську плакетку «Гідному шани», а також від імені Міністерства освіти і науки України знак «Відмінник освіти України».


Шеневуа Моріс Жан

Почесний доктор КНТЕУ (2002 р.)

     Директор Професіоналізованого інституту менеджменту і управління Університету Овернь-Клермон-1 (Франція). Шеневуа Моріс Жан народився в 1946 році у м. Клермон-Феррані, француз, має вищу освіту – в 1967 році закінчив факультет права і політичних наук університету Овернь-Клермон-1, отримав дипломи про вищу освіту: юридичну (1967 р.), державне право (1971 р.), політичних наук (1975 р.). У 1977 році здобув науковий ступінь доктора правових наук за дисертаційне дослідження «Посередники у розподілі бюджетних кредитів та інвестицій».

  Трудова діяльність Шеневуа М.Ж. розпочалась 1970 року як асистента Університетського технологічного університету Овернь-Клермон-1. З 1980 по 1986 рік – старший викладач, завідувач кафедри «Управління підприємствами і адміністративними закладами» того ж інституту. З 1986 по 1992 рік - професор Університету Овернь-Клермон-1, з 1992 року працює директором Професіоналізованого інституту менеджменту і управління Університету Оверні-Клермон-1 з одночасним виконанням функцій віце-президента даного університету з міжнародних зв’язків (до 2000 р.).

    Поряд з основними науково-педагогічними обов’язками Шеневуа М.Ж. постійно виконує різноманітні доручення професійно-громадського характеру, зокрема був відповідальним за навчання на факультеті права і політичних наук (Париж, 1977-1979 рр.), в університетському Технологічному інституті (Клермон-Ферран, 1980-1982 рр.), в Інституті підготовки до загального управління (Клермон-Ферран, 1981-1993 рр.). Був головою загальних зборів завідувачів кафедр, членом Національної педагогічної комісії, Адміністративної ради завідувачів кафедр, координатором технологічних напрямів освіти університету Овернь-Клермон-1,  з 2000 року є членом Національної консультативної комісії університетських професіоналізованих інститутів (Франція).

    Шеневуа М.Ж. – визнаний учений в галузі права і політичних наук. Йому належать такі праці, як: «Керівники державних установ», «Використання процедури заклику до дотримання регламенту у Національних зборах за V Республіки», «Рішення Конституційної ради від 17.07.1978 р. про санкції у випадку посягань на монополію радіомовлення і телебачення», «Бюджетна підтримка експортерів», «Банківська і кредитна системи в Оверні і внесок в наукове дослідження», «Рахунок позик», «Дозволи (санкції) програми» та інші.

    Ініціатор налагодження і розвитку співробітництва КНТЕУ з Університетом Овернь-Клермон-1, зокрема укладення в 1998 році довгострокового договору про співпрацю між університетами.

    За ініціативи Шеневуа М.Ж. в 2000 році створено Французько-Український інститут управління, в якому студенти за принципом паралельного навчання здобувають менеджерську освіту і отримують диплом державного зразка Франції. Цей інститут одержав суспільне визнання, став привабливим для молоді. Його відділення відкриті у містах Вінниці, Харкові і Чернівцях. За роки функціонування інститут підготував 252 фахівців-менеджерів, яким вручено дипломи за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями та які успішно працюють у Франції, а також в інших країнах і в представництвах, що мають французьку компаненту діяльності.

    Відзначаючи значний особистий внесок у реформування та вдосконалення вищої освіти, сприянні розвиткові КНТЕУ та його інтеграції до європейської освітянської спільноти, Вчена рада КНТЕУ в січні 2002 року присвоїла звання «Почесний доктор КНТЕУ» Шеневуа Морісу доктору правових наук, директору Професіоналізованого  інституту менеджменту та управління Університету Овернь-Клермон-1 (Франція).

    Слід відзначити, що за ініціативи Шеневуа М.Ж. з 2008 року розпочато реалізацію спільного проекту з підготовки менеджерів малих і середніх підприємств (магістерська програма), з отриманням подвійного диплому, а також підготовки фахівців з адміністративного управління в регіоні, муніципального менеджменту. Підготовлено проект щодо організації спільного наукового керівництва дисертаційними дослідженнями молодих науковців, що навчатимуться на 3-му циклі – P&D (в аспірантурі).

Ришард Боровецький

Почесний доктор КНТЕУ (2007 р.)

Ректор Краківського економічного університету (Польща), професор, визнаний вчений у сфері сучасної економічної науки

   Народився 07 січня 1943 року у місті Зволень, поляк. Має вищу освіту – в 1966 році захистив дипломну роботу у Вищій економічній школі у Кракові і був прийнятий на підготовчі курси для молодших наукових співробітників, а вже через рік він працював асистентом на кафедрі економіки промислового підприємства. У 1976 році отримав ступінь кандидата економічних наук, у 1989 році – науковий ступінь доктора. В наступному році Ришард Боровецький обраний на посаду завідуючого кафедрою економіки та організації промислового підприємства, а в 1991 році – на посаду директора Інституту економіки промисловості. Починаючи з 1992 року і до цього часу Ришард Боровецький – завідувач кафедри економіки та організації підприємств. Рішенням Президента Польської Республіки від 24 січня 1997 року йому присвоєно звання професора економічних наук, а рішенням міністра народної освіти в 1999 році – звання професора.

    Обраний на посаду ректора Краківського економічного університету двічі (2002, 2005 роки).

     Науковий здобуток професора Р. Боровецького значний і навіть унікальний: близько 600позицій, у тому числі 70 книжок (автор, співавтор, науковий редактор), понад 200наукових статей та рефератів, надрукованих у Польщі та за кордоном, 25 підручників,декілька десятків недрукованих наукових праць, проектів та експертиз.

     Наукова, педагогічна і організаторська діяльність професора  Р. Боровецького одержала суспільне визнання та найвищу повагу. Він був Головою правління Краківського відділення Наукового товариства організації і керування (1989–1998), потім – Головою головного правління цього Товариства (1998–2005). Засновник Програмної ради наукового товариства нерухомості, заступник голови Наукової ради Європейського інституту самоуправління і публічної адміністрації. Бере активну участь у діяльності Ради наукових товариств при Президії ПАН. Враховуючи досягнення як вченого, Р. Боровецький обирається членом Комітету наук організації і управління Польської Академії Наук (1996–1999), а також членом Президії (1999–2003), потім, з 2003 р., – заступником голови цього Комітету. Професор Р. Боровецький був також обраний до Комітету економічних наук ПАН. Підтвердженням наукової позиції вченого було обрання його до Комітету наукових досліджень (1999–2002), до Акредитаційної Комісії Вищого професійного навчання в Польщі (1998-2001), а також обрання його членом-кореспондентом Європейської академії науки, мистецтва і літератури Парижа (2002), Почесним доктором (Нonoris causa) Університету Мессіни (Італія).

     Р. Боровецький бере активну участь у діяльності Програмових рад і редакційних комітетів.

    Багаторічна наукова, дидактично-виховна, організаційна та суспільна праця професора, доктора економічних наук Р.Боровецького знайшла широке визнання і ознаменована багатьма нагородами та відзнаками. Серед них: Хрест Офіцерський і Хрест Кавалерський ордена Відродження Польщі, Золотий та Бронзовий Хрести Заслуги, Медаль Комісії Народової освіти, Золота та Срібна медаль «За заслуги для оборонності краю», Золотий знак Зв'язку польських вчителів, відзнака «За заслуги для статистики РП», медаль ім. Кароля Адамецького, золоті почесні відзнаки наукових товариств: Наукового товариства організації та управління, Польського економічного товариства та Товариства бухгалтерів Польщі, а також відзнаки міст Кракова, Тарнова, Радомля, Кросна, Санока.

      Вагомим внеском Р. Боровецького у розвиток співробітництва з КНТЕУ є ініціювання і безпосередня участь у започаткуванні співпраці у трикутнику КНТЕУ–КЕУ–Університет Мессіни (Італія) у 2002 році.

     Саме під час його керівництва Краківським економічним університетом інтенсифікувався обмін між КНТЕУ і КЕУ, науковцями та студентами. Здійснено перше спільне видання фундаментальної наукової праці «Трансформаційні процеси в Польщі та Україні».

    Високою оцінкою внеску Р.Боровецького у розвиток освіти і науки стало його нагородження у 2006 році медаллю ім. Петра Могили та обрання в 2007 році академіком Академії економічних наук України за спеціальністю «Менеджмент». Вчена рада КНТЕУ 29 листопада 2007 року присвоїла Р.Боровецькому звання «Почесний доктор КНТЕУ», визначаючи значний особистий внесок у реформування та вдосконалення вищої освіти, сприяння розвитку КНТЕУ та його інтеграції до Європейської освітньої спільноти.


Алесандро Анастазі

Почесний доктор КНТЕУ (2008 р.)

Алесандро Анастазі народився в 1938 році. В 1961 р. з відзнакою закінчив навчання в Університеті Мессіни по спеціальності „Право”

     В своїй університетській кар’єрі, яка почалася в 1965 році, пройшов всі ступені: від асистента до професора. Свідченням його високого визнання була Урядова постанова 1985 р. про присвоєння йому звання „Державний професор”. 

     Протягом 43-х років він викладає трудове право, соціологію праці, правову статистику для студентів трьох факультетів Університету Мессіни - права, економіки, політичних наук. Водночас, є професором при Вищій школі державних органів управління Італії.

     В ці ж роки він виконує функції в університеті Мессіни: проректора з міжнародних зв’язків, завідуючого кафедрою трудового права, директора секції трудового права Євросоюзу і промислових стосунків. Виконує функції голови Ради Університету в Мессіні, члена групи „Європейські Юридичні Експерти”, члена науково-технічного комітету регіонального округу Мессіни.

    Постійно читає курси лекцій по трудовому праву в Паризькому Університеті Сорбонна, університетах Сант’яго Компостелла, Кордоби і Овідео, а також Кракова, Хельсінкі, Сегеди та інших європейських і північноамериканських вищих навчальних закладах. Краківський Економічний Університет у 2005 році присвоїв йому звання „Honoriscausa”.

    Голова комітету університету Socrates, суддя арбітражного суду, адвокат, голова італійсько-польської асоціації, колишній голова Lions Club “Messina Lonio”.

     Був також координатором в науково-технічному комітеті з послуг і виконання робіт в районі Калабрія, юридичним експертом Комітету охорони навколишнього середовища на Сицилії, входив до складу Науково-технічного комітету регіонального округу Мессіни, а також входив до складу Центру оцінки муніципалітету Мессіни і був муніципальним еекспертом в Мілацо. 

     Редактор міжнародного журналу про наукові дослідження в Канаді, директор „Attidella Accademia peloritana dei Pericolanti” в Мессіні, а також  „Analli della Facolta di Economia ecommercio”, голова і організатор ряду значних європейських маніфестацій: „Робітники і профспілки європейських підприємств”, „Святий Вінсент” 1982; „Перше європейське засідання по новим тенденціям у трудовому праві” Taormina 1985; I, II, III, IV, VЄвропейський багато профільний семінар про навчання в Канаді, Giardini-Naxos 1992, 1993, 1994, 1996, 1997; ряду двосторонніх і трьохсторонніх семінарів з університетами Кракова і Києва.

     Алесандро Анастазі автор понад ста наукових робіт, серед яких такі солідні наукові праці, які характеризують його як вченого: „Моделі промислових і профспілкових демократій”, „Політика зайнятості. Національний досвід”, „Глобалізація, праця, соціальний захист”, „Європа. Політика зайнятості”. Входить до складу наукового юридичного комітету Національної дослідницької ради і Консультативного комітету Національної університетської ради.

     Вагомий внесок Алесандро Анастасі робить у розвиток та підвищення міжнародного авторитету КНТЕУ. Це, насамперед, виявляється в ініціюванні ним (разом з А. Мазаракі та Р.Боровецьким) започаткування та реалізації міжнародного проекту „Щорічний тристоронній (Київський національний торговельно-економічний університет – Краківський Економічний Університет - Університет Мессіни) науково-практичний симпозіум”.

     Всі шість засідань були присвячені соціальним, екологічним, економічним та правовим аспектам функціонування малих та середніх підприємств, підприємницької діяльності в умовах глобалізації.      

     Важливу роль А. Анастазі зіграв не тільки в організації 2-х симпозіумів в Італії, але й у підготовці змістовних публікацій за результатами всіх шести симпозіумів.     


Жолес Анрі (HENRI JOLLES) 

Почесний доктор КНТЕУ (2012 р.)

Директор із розвитку Європейської школи менеджменту ESCP-Europe

  

     Народився Анрі Жоллес у місті Ніцца (Франція) 27 травня 1947 р.

    А. Жоллес у 1966-1968 рр. навчався у Паризькому Університеті 2 на факультеті економічних наук, а з 1968 по 1970 рр. - у Паризькому Університеті 10 на факультеті економічних наук. У 1970 р. отримав диплом економіста. У 1970-1971 рр. продовжив навчання у Паризькому Університеті 1 на факультеті економічних наук. У 1971 р. отримав диплом поглибленого вивчення економічних наук (університетський докторат). У 1970-1972 рр. навчався в Паризькому Університеті 5 на факультеті соціології і в 1972 р. отримав диплом "Лісанс" із соціології. З 1975 р. - державний доктор з економічних наук (Паризький Університет 2).

     Професійна діяльність А. Жоллес працював: 1973-1979 рр. - асистент, а потім викладач Паризького Університету 2; 1979-1982 - професор економіки і управління, Паризька торгово-промислова палата; 1982-1986 - директор із досліджень і професор економіки у Вищій торговій школі м. Руан (Руанська торгово-промислова палата); 1986-1999 рр. - директор від Франції Європейської бізнес-школи, професор економіки.З 1999 р. - директор із розвитку Європейської школи менеджменту. Член ради директорів Європейської школи менеджменту.

     А. Жоллес має великий досвід викладацької діяльності, а саме:1978 р. - лектор Університету Мобіль (Алабама, США); 1981-1982 рр. професор економіки (Паризький Університет Сорбонна-4); 1983 р. -запрошений професор Французького Інституту Гамбурга (Німеччина), Французького Інституту Мюнхену (Німеччина); 1984 р. - запрошений професор факультету торгівлі Університету Модени (Італія); 1996-1997 рр. - запрошений професор Познанської Економічної Академії (Польща); 1997-1999 рр. - запрошений професор Вищої школи бізнесу м. Бейрут (Ліван).

     Окрім цього, А. Жоллес співзасновник і член ARVODE (Асоціації дослідження оригінальних шляхів розвитку економіки) - Паризький університет 2 (1970-1976), член наукової секції з економіки C.N.R.S. (Національний центр наукового розвитку) (1975-1979), 1979-1982 - радник Асоціації "Ініціативна Франція" (створення і підтримка підприємств), експерт інституту "Малих і середніх підприємств" (1982-1986), президент міжнародної комісії з питань шкіл управління, член конференції вищих шкіл (1987-1991), віце-президент міжнародної комісії конференції вищих шкіл (1989-1991). Із 1994 року член управлінського комітету Європейського журналу з менеджменту, що видається Європейською бізнес-школою і Бізнес-школою Глазго - видавництво "Пергамон" (із 1994), член ради радників комунікаційних наук (Вища школа зв'язку) Нант-Франція (з 1996), член наглядової ради бізнес-школи з менеджменту Університету Глазго (з 2004).

     А. Жоллес має такі французькі та закордонні відзнаки і нагороди:професор, доктор з економіки рішенням Берлінського сенату (1995 р.), кавалер ордену "Академічна пальмова гілка" (1998 р.), кавалер ордену національних заслуг (2004 р.).

     Основні публікації і наукові роботи А. Жоллеса:"Євро-долар і банківські акції" (1971) - перша дисертація диплома поглибленого вивчення економічних наук (університетський докторат); "Міжнародні компанії з надання банківських послуг" (1971) - друга дисертація диплома поглибленого вивчення економічних наук; "Фінансисти радіють кордонам" - стаття у журналі "Новий завод" (листопад 1972, Франція); "Управління у рівняннях" - стаття у журналі "Новий завод" (березень 1973, Франція); "Децентралізація з найменшими ризиками" - стаття у журналі "Новий завод" (грудень 1973, Франція); "Утопія - підсистема і розвиток" - дисертація Державного доктора з економічних наук (вересень 1975, Франція); "Деякі роздуми щодо кооперативного руху" - стаття у журналі "Фонд Андре Ренара" (1978, Бельгія); "Соціальний результат і споживач" - стаття у журналі "Адміністрування і управління" (лютий 1984, Франція); "Економічні і соціальні проблеми у Франції" - курс лекцій - факультет торгівлі Модени (1984, Італія). Ева Сандор-Кріст

Почесний доктор КНТЕУ (2013)

Ректор Будапештського економічного інституту (Будапешт, Угорщина) доктор, професор

ОСВІТА:

1981 магістр, основні напрями: бухгалтерський облік, статистика  (Університет економіки, Будапешт).

1999 доктор наук, тема дисертації: «Вплив ринкової економіки на прийняття рішень – статистичні методи, що використовуються в аналізі малих та середніх підприємств» (Університет м. Мішкольц).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

1975  асистент бухгалтера та статиста 

1981-1985  викладач економіки LeöveyKlára (середня школа), Будапешт

1985-1987  лектор, Коледж фінансів та бухгалтерії, Будапешт

1987-1992  доцент, Коледж фінансів та бухгалтерії, Будапешт

1992-2001  докторант, Коледж фінансів та бухгалтерії, Будапешт

1995-2007 директор Центру дистанційної освіти Коледжу фінансів та  бухгалтерії

1995   декан факультету математики та статистики Коледжу фінансів та бухгалтерії

2000-2007  член Дослідної Ради та Ради по забезпеченню якості Коледжу фінансів та бухгалтерії

з 2001  професор Коледжу фінансів та бухгалтерії, Будапешт

2003-2007   проректор Будапештського економічного інституту

з 2006  член Ради деканів Коледжу фінансів та бухгалтерії та член Ради Будапештського економічного інституту

з 2007 по цей час – ректор Будапештського економічного інституту.

 

УЧАСТЬ В УГОРСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Є членом 13 угорських організацій,співголова Підкомітету статистики Угорської академії наук, Угорського з’їзду ректорів, Національної статистичної ради, співзасновник Міжнародної асоціації угорських професорів, голова Освітнього підкомітету Угорської статистичної спільноти.

Членом 5-ти міжнародних організацій, в т.ч.:міжнародного статистичного інституту, Дорадчої палати “StiftungDeutschsprachigesFernstudienzentrumBudapest”, член та представник Будапештського економічного інституту в міжнародній асоціації Європейської мережі бізнес-навчання та мов, член Європейської мережі дистанційного інтернет-навчання, Міжнародної мережі жінок-лідерів, Президент Світового жіночого університету L-WIN2008 (з 2012).

НАГОРОДИ:

 • Почесна грамота, Коледж фінансів та бухгалтерії (1986)
 • За передовий досвід у кооперативній роботі (1990)
 • “Fényes Elek” – пам’ятна медаль
 • Медаль Будапештського економічного інституту
 • Орден за заслуги Угорської республіки, Офіцерський хрест (2010)
 • Товариська нагорода EDEN (2010)
 • Сертифікат вдячності, Міжнародний університет Жосай (2012) 

Всього публікацій – 96.

Список основних публікацій:

 1. Керівні вказівки для порівнянь в угорській вищій освіті. Співавтор: Мелега Тіборне, Будапешт, 1993.
 2.  Застосування статистичних методів. Співавтор: Корпас Аттілане, Будапешт, 1994.
 3. Статистика за допомогою дистанційної освіти І-ІІ. Співавтор: Юхас Жоржин, 1995, перевидання 2003.
 4. Статистика за допомогою дистанційної освіти ІІІ-ІV. Співавтор: Юхас Жоржин, 1996, перевидання 2003.
 5. Загальна статистика, 1997.
 6. Навчальні методи в дистанційній освіті. Співавтор: Стано Імре, 1998.
 7. Оцінка активів в муніципалітетах. Співавтор: Сжирмай Андре, Будапешт, 2000.
 8. Загальна статистика для підприємців, Будапешт, 2003.
 9. Статистика І-ІІ за допомогою он-лайн навчання. Співавтор: Оружне Шежнак Аніта, Оржаг Габорне, Будапештський економічний інститут, 2007.

Григорій Бєлостечнік 

Почесний доктор КНТЕУ (2014)

Ректор Молдавської Економічної Академії (Кишинів, Молдова), доктор, професор

 Академік Григорій Белостечнік, ректор Молдавської Економічної Академії, професор, доктор хабілітат в економіці, відомий представник економічної науки і системи економічної освіти Молдови.
Академік Белостечнік народився 7 січня 1960 року в селі Войнова, Страшенського району. Після закінчення неповної середньої школи в рідному селі (1975), закінчив Промислово-економічний коледж (технікум) Молдови (1978), потім у 1983 році - факультет економіки торгівлі Кишинівського Державного Університету. У 1986-1989 рр. навчався в аспірантурі Інституту народного господарства ім. Г. В Плеханова в Москві. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію з економіки, в 1999 році захистив дисертацію на ступінь доктора хабілітат в галузі економіки, у 2000 році отримав вчене звання професора.                                                                                                                             
Починаючи з 1993 р академік Белостечнік здійснив ряд наукових стажувань за кордоном: Німеччина - в області реструктурування підприємств; США - в області менеджменту і маркетингу малих і середніх підприємств; Польща - в області бізнес-інкубаторів (організація і управління бізнес-інкубаторами); США - в галузі адміністрування вищої освіти; Великобританія, Швеція, Франція, Китай, Норвегія, Данія - в галузі менеджменту та розвитку освітніх технологій в галузі вищої економічної освіти; США, Німеччина, Нідерланди - в області просування підприємницької діяльності та впровадження освітніх технологій в університетах; Ірландія і Литва - у регіональному економічному розвитку; Швейцарія - в області логістики.

Навчально-викладацька діяльність Григорія Белостечніка почалася в якості викладача-асистента на кафедрі товарознавства Державного університету Молдови (1983-1986), у 1990-1991 рр. був викладачем кафедр товарознавства та економіки торгівлі в цьому ж вузі. З моменту утворення, в 1991 році, і по теперішній час працює в Молдавській Економічної Академії на кафедрі маркетингу. За ці роки, пройшов всі щаблі професійного зростання: від старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана до ректора. За його ініціативою в складі МЕА були організовані факультет і кафедра маркетингу. У 1991-1998 рр. Григорій Белостечнік обіймав посаду декана факультету маркетингу, а з 1994 по 2004 був завідувачем кафедрою маркетингу цього факультету.

З 2011 року в якості ректора Молдавської Економічної Академії Григорій Белостечнік став гідним продовжувачем ідеї вищої економічної школи європейського типу, яка народилася в 1991 році і впроваджуваної професором Паулом Браном - творцем і першим ректором Молдавської Економічної Академіі, а згодом ректором Економічної Академії Бухареста.

Проект створення МЕА, розроблений і частково реалізований його засновниками, в останні роки успішно продовжений і розширений ректором Григорієм Белостечніком. МЕА має стратегічною метою підготовку спеціалістів високої кваліфікації і різної спеціалізації в умовах перехідної економіки, реформ і утвердження ринкової економіки.

Під керівництвом ректора Григорія Белостечніка починаючи з 2001 року Молдавська Економічна Академія стала передовим вузом з позицій застосування сучасних дидактичних методів, науки і культури, її випускники отримують високу оцінку висококваліфікованих фахівців як в Республіці Молдова, так і в багатьох країнах Європи і Америки. Незважаючи на тиск, який чинився на систему освіти в період комуністичного правління, Молдавської Економічної Академії вдалося уникнути політизації, роблячи акцент на підготовку молодих фахівців у галузі економіки згідно західноєвропейським стандартам.

Завдяки старанням академіка Григорія Белостечніка, Молдавська Економічна Академія продовжує успішно розвиватися: здійснюється диверсифікація економічних спеціальностей відповідно до вимоги Болонського процесу, професорсько-викладацький склад представлений молодими фахівцями високої кваліфікації, завершилося будівництво сучасного нового навчального корпусу, наукова бібліотека вузу переїхала в нові, спеціально обладнані будівлі, був відкритий Центр мультимедіа, оснащений сучасною технікою і єдиним за своєю оснащеності в Республіці Молдова.

Академік Григорій Белостечнік розвиває велику діяльність в якості керівника або наукового координатора дослідних національних програм, що мають велике значення в економічній та науковій діяльності Республіки Молдова, є лідером чи членом різних організацій та спеціалізованих установ. Так, наприклад, він є координатором Державної наукової програми «Розвиток конкурентоспроможності та підвищення економічної стійкості в контексті економіки, що базується на знаннях, глобалізації, регіональної та європейської інтеграції (період 2010-2014 рр.); керівником дослідницького інституційного проекту «Напрями та можливості забезпечення та розвитку конкурентоспроможності в умовах Республіки Молдова» (період 2007-2010); науковим керівником і учасником науково-дослідного проекту: «Розробка моделей регіонального розвитку шляхом формування кластерів» (2008 - 2010).

Відрадно відзначити, що Молдавська Економічна Академія спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом під науковим керівництвом академіків Г. Белостечніка і А. Мазаракі розробили міжнародний дослідницький проект «Пріоритети українсько-молдавських торгово-економічних відносин в контексті стратегії транскордонного співробітництва та євроінтеграції» (період 2010 -2011).

Поряд з прямими обов'язками ректора, академік Григорій Белостечнік докладає значних зусиль для виконання численних обов'язків як члена Виконавчого Бюро Економічної Ради при прем'єр-міністрі Республіки Молдова, члена Ради Керівництва Торговій та Промислової Палати Республіки Молдова, члена Колегії Міністерства Економіки Республіки Молдова, члена пленарного засідання Ради з науки і Технологічного Розвитку Академії Наук Молдови, члена пленарних засідань та члена Атестаційної Комісії Національної Ради з Акредитації та Атестації Республіки Молдова, члена редколегії енциклопедії Молдови.

Академік Григорій Белостечнік є Президентом Асоціації Економістів Молдови, Головою молдавсько-італійської Асоціації Логістики.

Ректор Григорій Белостечнік є головою спеціалізованої Наукової Ради в Молдавській Економічній Академії по захисту докторських дисертацій, науковим консультантом докторантів та науковим керівником аспірантів при написанні докторських і кандидатських дисертацій з економіки, спеціалізації в області маркетингу і логістики (з 1997). Під безпосереднім керівництвом академіка Григорія Белостечніка була сформована національна наукова школа в області маркетингу та логістики, були захищені 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора хабілітат і доктора економічних наук.

Результати наукових досліджень академіка Григорія Белостечніка знайшли відображення в 140 наукових публікаціях, включаючи 7 монографій (деякі у співавторстві), численних статтях і опублікованих дослідженнях як на румунській мові, так і на інших європейських мовах, у спеціалізованих наукових журналах і збірниках, виданих у Республіці Молдова , Румунії, України, Італії, Болгарії, Польщі, Білорусії, Єгипті та ін.

Плідна науково-педагогічна діяльність ректора Григорія Белостечніка оцінена гідно як громадськими, науковими та економічними колами Республіки Молдова, так і далеко за її межами. За професійні та наукові досягнення Ректор Григорій Белостечнік нагороджений високою державною нагородою Республіки Молдова: Орденом «Пошани» (2010).

Академік Григорій Белостечнік успішно поєднує професійну та громадську діяльність, був депутатом Парламенту Республіки Молдова XIX-го скликання в 2010-2011 рр.

За наукові досягнення Ректор Григорій Белостечнік був обраний дійсним членом Академії Наук Молдови (2012), членом-коре

спондентом престижних професійних форумів та інститутів, Міжнародної Академії Менеджменту (2006), Румунсько-Американської академії наук і мистецтв (2005), є почесним членом Національного Інституту Економічних досліджень Академії Румунії (2004), Італійської Асоціації Логістики (2005).

Ректор Григорій Белостечнік обраний Доктор «Honoris Causa» кількох зарубіжних вищих навчальних закладів: Університету «Lucian Blaga» Сібіу (Румунія), Університету «Ovidius» Констанца (Румунія), Економічної Академії «Д. Ценов» Свіштов (Болгарія).


Анджей Хохул

«Почесний доктор КНТЕУ»  (2015)

Ректор Краківського економічного університету (Краків, Польша), доктор габілітованому, професор

Плідне співробітництво між Київським національним торговельно-економічним університетом і Краківським економічним університетом (Краків, Польща) має багаторічну історію.    

У рамках численних угод, перша з яких була підписана ще в 1996 р. з метою обміну науковим досвідом, стажування, участі у міжнародних наукових конференціях, навчання студентів, постійно здійснюються взаємні відрядження представників професорсько-викладацького складу з метою обміну науковим досвідом.

Упродовж багатьох років за безпосередньої участі та керівництва А. Хохула особливо конкретного, регулярного та плідного характеру набули зв’язки між КНТЕУ і КЕУ в галузі товарознавства. 

ОСВІТА:

1979

Магістр, факультет економічного обігу, напрям – «Промислове товарознавство» (Краківська економічна академія, Польща).

1987

Доктор (PhD) в галузі товарознавства (Краківська економічна академія, Польша).

1999

Доктор габілітований (Познанська економічна академія, Польша).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1979˗1982   

Технолог Науково-дослідного інституті Ливарництва, м. Краків.

1982 ˗2002  

Асистент, аспірант, доцент Краківської економічної академії.

2002 ˗2008 

декан факультету товарознавства, член сенату та ректорату Краківського економічного університету.

2008 ˗2012

проректор з педагогічної роботи та роботи зі студентами Краківського економічного університету.

З 2012 ˗ донині        

ректор Краківського економічного університету.

      УЧАСТЬ У ПОЛЬСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Є членом багатьох польських і міжнародних організацій, в тому числі Польської Академії Наук, в сфері системи вищої освіти країни.

Зокрема з 1998 р. і донині Анджей Хохул є членом, а потім Президентом Правління Польської асоціації товарознавства в Польській Академії Наук.

З 2004 р. – віце-президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT). З 2014 р. – президент IGWT – провідної міжнародної організації. 

Є член Європейської мережі судової науки, Польської асоціації судової медицини, Польської асоціації кримінології.

Відомий у міжнародних колах з 2000 р., організатор і один із основних доповідачів на 24-х міжнародних форумах у галузі товарознавства, зокрема, у Кракові (2004–2014 рр.), Словенії (2001–2013 рр.), Римі (2002 р.), Пекіні (2004 р.), Копенгагені (2007 р.), Лозанні (2011 р.).

НАГОРОДИ:

 • Золотий хрест за заслуги (2000)
 • Медаль Національної комісії з освіти (2004)
 • Почесний доктор Економічного університету в Братиславі (Словаччина, 2015)
 • Золотий Знак Пошани Малопольського регіону – Хрест Малопольський (2015).

Окрім цього, з 2000 р. по 2015 р. А.Хохул отримав 10 польських ректорських нагород і понад 20 медалей та відзнак у галузі вищої освіти.

Усього публікацій – 120.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ у 2005–2015 рр.:

1. The analysis of causes of balanced speed elements from silicon coats. Current    Trends in Commodity Science. Proceedings of the 8th International Commodity science Conference (IGWT), vol. II, Poznań, August 28 September 4, 2005;

 1. Prognozy rozwojowe przemysłu emalierskiego w Polsce, ZN AE, nr 685, 2005.
 2. Badania sensoryczne wybranych kryteriów jakości nawilżających emulsji kosmetycznych, w: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, pod red. S. Doroszewicza i A. Kobylińskiej, SGH, Warszawa 2007;
 3. The safety of industrial goods in Poland, [w]: Acgieving Commodity & Service Exellence in the Age of Digital Convergence, (red.) L. Yong-Hak, S. Hojung, IGWT, Suwon, Korea, 2008, vol II;
 4. Factors determining the quality of modern car cosmetics, Abstracts of the V. International Conference Role of science of commodities in quality management in knowledge based economy. Commodity science - research and practice, Technical University in Radom,  2010,  Radom, Poland;
 5. Characteristics of forensic shoe sole databases, Problems of Forensic Sciences 2012, vol. 90;
 6. Safety of the Industrial Commodities in Poland – the case of cosmectics.           18 IGWT Symposium  “Technology and Innovation for a Sustainable Future:    a Commodity Science Perspective”, CD edited by Roberto Merli, Academia Italiana di Scienze Merceologiche,  September 24-28 2012  ;
 7. Development tendencies of natural cosmetics. 12th International Commodity Science Conference “Current trends in Commodity Science”,  Book of Abstracts, UEP Poznań, 16-19 September 2013;
 8. Towaroznwstwo wobec współczesnych wyzwań – na przykładzie bezpieczeństwa produktów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, 2015.

16.09.2013
Vita
35589
остання редакція 17.07.2023
433884