logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Вступнику

ПП

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ДТЕУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2024 РОЦІ

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей/освітніх програм (акредитованих та неакредитованих), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей, вагових коефіцієнтів оцінок НМТ/ЗНО для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі НРК5 зі скороченим строком навчання

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра на основі НРК6, НРК7 

Таблиця 4.  Перелік відкритих, фіксованих та небюджетних конкурсних пропозицій

Додаток 1. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється  з урахуванням рівня фізичних здібностей вступників

Додаток 2. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3.  Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 4. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування  до шкали 100-200

Додаток 5. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 6. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 7. Перелік  предметних тестів єдиного фахового вступного випробування для здобуття ОС магістра на основі НРК6, НРК7

Додаток 8. Перелік  предметних тестів єдиного фахового вступного випробування для здобуття ОС бакалавра на основі НРК5

Додаток 9. Положення про приймальну комісію ДТЕУ

Додаток 10. Правила прийому до аспірантури ДТЕУ 

Додаток 11. Положення про проведення вступних випробувань в ДТЕУ

Додаток 12. Положення про організацію та проведення конкурсу фізичних здібностей для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» в ДТЕУ

Додаток 13. Положення про проведення співбесід в ДТЕУ

Додаток 14. Положення про апеляційну комісію в ДТЕУ

Додаток 15. Положення про роботу освітніх центрів «Донбас-Україна". Крим-Україна» в ДТЕУ

Додаток 16. Порядок поселення до гуртожитків ДТЕУ

Додаток 17. Положення про проведення оцінювання рівня знань для відбору на навчання в ДТЕУ

Додаток 18. Перелік бакалаврських програм денної форми здобуття освіти, англійською мовою викладання

Додаток 19. Перелік магістерських програм денної форми здобуття освіти, англійською мовою викладання

Додаток 20. Перелік вступних випробувань / коефіцієнтів оцінок предметів НМТ/ЗНО, строків навчання для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року  та виконують в повному обсязі індивідуальний навчальний план і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра  за іншою спеціальністю за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Додаток 21. Першочерговість зарахування вступників до ДТЕУ

Додаток 22. Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для вступу на навчання до ДТЕУ

Додаток 23. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, нормативні строки навчання та перелік предметів вступного іспиту

Додаток 24. Перелік закордонних партнерських організацій

Додаток 25. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2024 році

20.03.2024
Svetik
19937
остання редакція 19.06.2024
Svetik