logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

БАКАЛАВР на основі НРК5

Вступнику

  • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети) 
  • або НМТ 2023/2022 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) 
  • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) 

та  конкурсу фізичних здібностей для вступу на  спеціальність 017 "Фізична культура і спорт».

2. Для вступу на спеціальності ДТЕУ, а саме 028 Менеджмент соціокультурної діяльності; 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво та тргівля, 281 Публічне управління та адміністрування вступники на основі НРК5 МОЖУТЬ СКЛАСТИ (ЗА БАЖАННЯМ ) бакалаврське єдине фахове вступне випробування (БЄФВВ)  з предментого тесту економіки та управління , яке проводиться УЦОЯО за технологіями ЗНО 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО БЄФВВ 

ОСНОВНЕ ПРО НМТ

Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті – з 14 березня по 11 квітня, додаткова сесія - 10-15 травня.  

Основна сесія НМТ проходитиме у період 14 травня – 25 червня, додаткова сесія: 11 – 19 липня.

У додатковій сесії тестування візьмуть участь вступники, які з поважних причин не пройдуть тестування під час основної.

Вступникам на бакалаврат на основі НРК5 цьогоріч буде надана можливість  пройти єдине фахове вступне випробування  з аграрних наук, економіки та управління (ЄФВВ).

Це випробування передбачено для вступників на низку спеціальностей (аграрні науки, економіка та управління), які мають (отримають) дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (НРК5).

Для тих, хто планує продовжити навчання за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 20 «Аграрні науки та продовольство», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 051 «Економіка», у формулі розрахунку конкурсного бала, окрім бала НМТ, буде враховано бал ЄФВВ 一 у разі реєстрації вступника для його проходження. 

Порядком проведення у 2024 році єдиного фахового вступного випробування з аграрних наук, економіки та управління  встановлено особливості проведення основних і додаткових сесій ЄФВВ для вступу на бакалаврат у пунктах тестування, визначення результатів, подання й розгляду апеляційних заяв. 

Так, участь у вступному випробуванні зможе взяти зареєстрований для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року чи в національному мультипредметному тесті 2022, або 2023, або 2024 року вступник, який має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, та/або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, та/або ступінь вищої освіти молодшого бакалавра або здобуде у 2024 році освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра чи ступінь вищої освіти молодшого бакалавра та зареєструвався відповідно до вимог законодавства.

Вступні випробування, що передбачають комп’ютерне оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня бакалавра з аграрних наук, економіки та управління, проводитиме  Український центр оцінювання якості освіти. Формувати завдання екзаменаційних робіт вступних випробувань буде Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

Робоча група при Міністерстві освіти і науки України розробила програми предметного тесту з аграрних наук і предметного тесту з економіки та управління. На їх основі буде розроблено загальні характеристики завдань і схеми оцінювання.

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ (19-30 квітня2024)

 1 липня - 31 жовтня реєстрація електронних кабінетів 

Для подання заяв в електронній формі особа реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

Під час реєстрації особистого електронного кабінету особа зазначає такі дані:

► адресу особистої електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

► пароль для входу до особистого електронного кабінету;

► серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу);

► номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО) / сертифіката НМТ що був отриманий під час реєстрації. У разі наявності даних різних років та вступних випробувань вказується будь-який

► тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ)

► реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах (для вступників, які мають підстави для спеціальних умов вступу)

Вступник, який має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до ДТЕУ чи одного із інших закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо інший заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів

 З 03 липня до 18:00 10 липня (бюджет/контракт), до18:00 25 липня (виключно на контракт) - реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчі конкурсі для вступу на спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" 

Подаються в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або ДТЕУ на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі

УВАГА! Право на складання співбесіди в ДТЕУ замість НМТ мають вступники, які відповідно до Розділу VIII Правил приому до ДТЕУ мають право на спеціальні умови вступу.

 08 липня до 19 липня (бюджет/контракт), до 31 липня (виключно на контракт)  - проведення співбесід та творчих конкурсів

 З 19 липня до 18:00 31 липня - реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі

Вступники подають заяви:

► в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

► тільки в паперовій формі (у зв'язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні, та осіб, документованих посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідченням біженця;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі подання заяви на вступ до встановлених цими Правилами прийому строків подання електронних заяв /роботи електронних кабінетів вступників;

- у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ДТЕУ.

Також, до кожної заяви потрібно додати мотиваційний лист — це документ, де за певною структурою та вимогами варто описати власні досягнення, а також навести аргументи, чим цікавить обрана професія та чому саме в ДТЕУ ви хочете її опановувати.

Зарахування на бюджет:

  • Не пізніше 05 серпня - оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 
  • До 18:00 08 серпня -  виконання вимог для зарахування
  • Не пізніше 10 серпня -  зарахування

Зарахування на контракт:

  • Не раніше 09 серпня - надання рекомендацій для зарахування  
  • 10 серпня -  виконання вимог для зарахування
  • 12 серпня -  зарахування 

 Не пізніше 17 серпня - переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт

 Додатковий набір на контракт – з 1 вересня до 31 жовтня

Виконання вимог для зарахування (розділ Х Правил прийому до ДТЕУ):

► підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в ДТЕУ.

► укладення договору про навчання в ДТЕУ між ДТЕУ та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

► надання копій документів:

12.03.2024
Svetik
6873
остання редакція 20.06.2024
Svetik