logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Про кафедру

цифрової економіки та системного аналізу

   

Кафедра цифрової економіки та системного аналізу

здійснює підготовку фахівців за україномовними та англомовними освітніми програмами:

   "Цифрова економіка"

(бак., маг., PhD)

  YOUTUBE презентація

   "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)"

(бак., маг., PhD)

YOUTUBE презентація

   "Ком'ютерне та математичне моделювання"

(бак.)

"Digital Economy"

(Master)

   "Information Technology and Business Analytics (Data Science)"

(Master)

Абітурієнте, змінімо разом світ з нашими освітніми програмами (YOUTUBE)

Найпривабливіші професії ХХІ століття

Розпочався один з найвідповідальніших етапів у житті випускників – вибір майбутньої професії. Ніхто не в силах прийняти за вас це важливе рішення. Це ваш особистий вибір! Я хочу, щоб у вирії величезної кількості різних спеціальностей та освітніх програм ви звернули увагу на професії, за якими стоїть майбутнє і розвиток світу в цілому.

Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) опублікував звіт стосовно важливості Data Science у світовій економіці. Наведено реальні дані про необхідність у Data Science Skills у всіх без виключення сферах діяльності людини. Щоб детальніше дізнатись про це, завітайте на сайт World Economic Forum, або прочитайте сам звіт. Після чого, подавайте документи до нас ;)

Останній Світовий економічний форум (World Economic Forum) у своєму звіті «The Future of Jobs Report» виокремив професії, які знаходяться у стані занепаду (а їх чимало!) і професії, які стрімко набирають популярності, і в 2027 році будуть лідерами у пропозиціях вакансій світового бізнесу.

Нам приємно зазначити, що професії, пов’язані із Digital Economy та  Data Science, займають перші місця у рейтингових списках другої групи професій. Дозвольте коротко розповісти що являють собою наші перспективні освітні програми, за якими відбувається підготовка фахівців на кафедрі цифрової економіки та системного аналізу.

Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Цифрова економіка»

Згідно із Концепцією розвитку цифрової економіки і суспільства України ключовим напрямом розвитку світової економіки є цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що дає змогу створити інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Масштаб і темп цифрових трансформацій мають стати основними характеристиками економічного розвитку.

Фахівці в галузі цифрової володіють професійними знаннями для створення та розвитку цифрових інфраструктур вітчизняної та світової економіки: мобільних телекомунікаційних мереж, цифрового телебачення, проектів Інтернету речей, інфраструктури обчислень, віртуалізації та збереження даних, інфраструктури кібербезпеки, технологій блокчейн, електронних розрахунків та транзакцій, електронної комерції та онлайн-взаємодії суб’єктів бізнесу, інфраструктури державних послуг (електронне урядування), інфраструктури життєзабезпечення (медицина, освіта, громадська безпека, транспорт тощо), геоінформаційної інфраструктури, промислової цифрової інфраструктури.

У ході навчання бакалаври та магістри професійно вивчають фундаментальні основи цифрової економіки – Інтернет речей, технологія блокчейн, електронна комерція, електронне урядування, інформаційна та кібернетична безпека, smart-технології, технологія розробки мобільних додатків тощо.

Спеціальність 124 «Системний аналіз», освітня програма «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

За інформацією IBM, кількість вакансій фахівців, що володіють сучасними технологіями аналізу великих даних наразі становить близько 3 млн осіб, а Гарвардський бізнес-огляд визначив професіонала в галузі аналізу даних як «найпривабливішу роботу 21-го століття». Найбільш авторитетний веб-сайт з інформацією про роботу Glassdoor, який щорічно публікує 50 найбільш актуальних професій у США, шість років поспіль тримає у трійці лідерів фахівців в області аналізу даних.

Кількість інформації, якою володіє світ, досягла велетенських масштабів. Про це красномовно свідчить той факт, що 90 % даних, набутих людством упродовж свого існування, отримано за останні чотири роки. Звичайні програмні засоби вже не можуть якісно обробляти та аналізувати отримані дані, а саме в цьому полягає основна задача бізнес-аналітика.

Системний аналіз – це вміння бачити картину світу у цілому та в деталях одночасно, відслідковувати зв’язки між об’єктами, розуміти причини та наслідки подій, які з першого погляду аж ніяк не пов’язані між собою, перетворювати пасивний багаж абстрактних даних і знань на конкретні дії.

Data Science, Data Analytics, Data Mining, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Neural Networks, Machine Learning – це найактуальніші розділи сучасної науки про дані, якими наповнене навчання фахівців за освітньою програмою «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)». Професійний аналіз даних змінює світ програмування, бізнесу і навіть споживачів не менше, ніж свого часу його змінили винахід парового двигуна або персонального комп’ютера.

Таким чином робота з інформацією набуває в усьому світі пріоритетного значення для будь-якого бізнесу. І в Україні вже зараз існує гостра потреба в талановитих аналітиках, здатних обробляти великі масиви даних для підтримки платформ штучного інтелекту.

Спеціальність 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп'ютерне та математичне моделювання»

Спеціальність 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп'ютерне та математичне моделювання» спрямована на підготовку бакалаврів які здатні формулювати та розв’язувати практичні задачі та комплексні наукові проблеми з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук; розробляти математичні моделі, здійснювати математичне та комп’ютерне моделювання із застосуванням сучасних аналітичних, чисельних та комп’ютерних методів; створювати та експлуатувати відповідне наукомістке програмне забезпечення. Навчання за освітньою програмою «Комп'ютерне та математичне моделювання» включає ґрунтовну фундаментальну та прикладну математичну підготовку, вивчення математичних методів моделювання та їх реалізації через розробку програмного забезпечення, а також комп’ютерного моделювання.

Державний торговельно-економічний університет відповідає всім сучасним вимогам щодо підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі Digital EconomyData Science та Computer and Mathematical Modeling. Наразі на кафедрі цифрової економіки та системного аналізу відкрито нові комп’ютерні лабораторії – «Лабораторія цифрової економіки» та «Лабораторія бізнес-аналітики», які оснащені потужними комп’ютерами та спеціальним програмним забезпеченням.

З 2022 року в університеті відкрито англомовні магістерські програми «Digital Economy» та «Information technologies and business analytics (Data Science)».

Підготовку фахівців з цифрової економіки, бізнес-аналітики і комп'ютерного і математичного моделювання на кафедрі здійснюють досвідчені викладачі, серед яких доктори і кандидати економічних, технічних та фізико-математичних наук, які професійно займаються моделюванням та аналізом даних. Три викладачі кафедри мають сертифікати інструкторів міжнародного рівня «Data Science Instructor Bootcamp», які видані корпорацією IBM і надають право навчати та сертифікувати фахівців в галузі аналізу даних.

Бажаю вам вдалого вибору професійної кар’єри і маю надію на зустріч з Вами в якості наших студентів бакалаврату та магістратури за освітніми програмами «Цифрова економіка», «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)» та «Комп'ютерне та математичне моделювання».

З повагою,

завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор Роскладка А. А.

Основні дисципліни фахової підготовки

Освітня програма "Цифрова економіка" Освітня програма "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)" Освітня програма "Комп'ютерне та математичне моделювання"

Цикл інформаційно-комп’ютерних дисциплін:

 • digital технології в бізнесі;
 • web-аналітика;
 • web- дизайн і web-програмування;
 • алгоритмізація та програмування;
 • безпека інтернет-ресурсів;
 • електронний документообіг;
 • інтелектуальні системи;
 • інтернет-технології в бізнесі;
 • інформаційна безпека;
 • криптографічні методи захисту інформації;
 • машинне навчання;
 • організація комп’ютерних мереж;
 • технології аналізу даних;
 • технологія Java;
 • технологія розробки мобільних додатків;
 • цифрові системи і технології.

Цикл економіко-математичних дисциплін:

 • імітаційне моделювання;
 • інструментальні засоби бізнес-аналітики;
 • математичні методи і моделі складних економічних систем;
 • моделювання бізнес-процесів;
 • оптимізаційні методи і моделі;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • ризикологія;
 • системи прийняття рішень;
 • стохастичні моделі в економіці;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Цикл економічних  дисциплін:

 • аналіз фінансових ринків;
 • бізнес-інжиніринг;
 • бізнес-планування;
 • бізнес-технології;
 • бухгалтерський облік;
 • економіка інтернету;
 • економіка та фінанси бізнесу;
 • економічний аналіз;
 • електронна торгівля;
 • менеджмент;
 • міжнародна економіка;
 • міжнародні економічні відносини;
 • фінанси, гроші та кредит;
 • фінансові екосистеми.

Цикл інформаційно-комп’ютерних  дисциплін:

 • digital технології в бізнесі;
 • web-програмування;
 • алгоритмізація та програмування;
 • інженерна та комп’ютерна графіка;
 • інтернет-технології в бізнесі;
 • інформаційні системи і технології в економіці;
 • криптографічні методи захисту інформації;
 • організація комп’ютерних мереж;
 • офісні комп’ютерні технології;
 • технологія Java;
 • технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних;
 • технологія розробки мобільних додатків;
 • технологія створення розподілених баз даних та знань;
 • хмарні та GRID-технології.

Цикл математичних дисциплін:

 • дискретна математика;
 • математичний аналіз;
 • системи прийняття рішень;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • теорія систем і системний аналіз.

Цикл дисциплін моделювання та аналітики:

 • web-аналітика;
 • економічний аналіз;
 • імітаційне моделювання;
 • інструментальні засоби бізнес-аналітики;
 • інтелектуальні системи;
 • маркетинговий аналіз;
 • машинне навчання;
 • моделювання бізнес-процесів;
 • моделювання даних в умовах невизначеності;
 • моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • оптимізаційні методи і моделі;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • проектний аналіз;
 • стратегічний аналіз;
 • технології аналізу даних;
 • фінансовий аналіз.

Цикл інформаційно-комп’ютерних  дисциплін:

 • digital технології в бізнесі;
 • web-програмування;
 • алгоритмізація та програмування;
 • інженерна та комп’ютерна графіка;
 • інтернет-технології в бізнесі;
 • інформаційні системи і технології в економіці;
 • криптографічні методи захисту інформації;
 • організація комп’ютерних мереж;
 • офісні комп’ютерні технології;
 • технологія Java;
 • технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних;
 • технологія розробки мобільних додатків;
 • технологія створення розподілених баз даних та знань;
 • хмарні та GRID-технології.

Цикл математичних  дисциплін:

 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • дискретна математика;
 • математичний аналіз;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • диференціальні рівняння;
 • функціональний аналіз;
 • чисельні методи обробки даних;
 • математична логіка та теорія алгоритмів;
 • теорія чисел.

Цикл дисциплін моделювання та аналітики:

 • методи оптимізації та прийняття рішень;
 • моделювання нейронних мереж;
 • прикладне математичне моделювання;
 • моделювання бізнес-процесів;
 • математичні основи машинного навчання;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економічний аналіз;
 • математичні методи обробки соціологічних даних;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • моделі і структури даних;
 • моделювання даних в умовах невизначеності;
 • нечіткі моделі та мережі;
 • фінансова математика;
 • Digital технології в бізнесі.
Перспективи працевлаштування
Вища освіта в галузі цифрової економіки, інформаційних систем, моделювання та бізнес-аналітики дозволяє фахівцю опанувати такі професії:
Освітня програма "Цифрова економіка" Освітня програма "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)" Освітня програма "Комп'ютерне та математичне моделювання"
 • Product/Project Manager;
 • Фахівець з цифрової трансформації бізнес-процесів;
 • Спеціаліст із цифровізації;
 • Бізнес-аналітик;
 • Економіст-аналітик;
 • Експерт з прийняття рішень. інформаційної системи.
 • Бізнес-аналітик;
 • Data Analyst;
 • Data Scientist;
 • Commercial analyst (SQL);
 • Системний аналітик;
 • Адміністратор даних;
 • Інженер даних (Data Engineering);
 • Аналітик комп’ютерного банку даних;
 • Аналітик консолідованої інформації.
 • Розробник математичних та комп’ютерних моделей;
 • Фахівець з математичного моделювання;
 • Розробник інтелектуальних та інформаційних систем;
 • Інженер з машинного навчання (Machine Learning Engineer);
 • Математик-аналітик з дослідження операцій.
Дізнатися більше про освітню програму "Цифрова економіка" Дізнатися більше про освітню програму "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)" Дізнатися більше про освітню програму "Комп'ютерне та математичне моделювання"

04.06.2017
JuliaGajdaj
19113
остання редакція 26.04.2024
42718