logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Головна сторінка

економіки та фінансів підприємства

Res severa est verum gaudium
Cерйозні справи є істинною радістю
Сенека


 Профіль кафедри в Google Академії

 Ми у Facebook      Ми в Instagram      Ми у Telegram     Ми в YouTube

   Місія кафедри: підготовка високопрофесійних фахівців в області економіки та фінансів підприємства, формування спеціальних поглиблених теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у сфері економічної і фінансової діяльності та економічної безпеки підприємства; підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти (PhD), до викладацької діяльності, наукового консультування у бізнес-структурах.
    Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Блакита Ганна Владиславівна.
    Науково-педагогічні працівники кафедри  -  23 особи, у тому числі  шість професорів, 15 доцентів та 2 старших викладачі. 
   Кафедра створена в 1966 р. і до 1993 р. мала назву кафедра економіки торгівлі. З перших років існування стала однією з провідних кафедр Київського торговельно-економічного інституту. Згодом з її складу виокремилася кафедра управління торгівлею (нині - кафедра менеджменту) та кафедра організації торгівлі (нині - кафедра маркетингу), а пізніше - кафедра зовнішньоекономічної діяльності (нині дві кафедри: світової економіки та міжнародного менеджменту). З 2012 року кафедра має назву економіки та фінансів підприємства.
 


КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ

освітнього ступеня "бакалавр"

спеціальність 051 "Економіка"

Економіка бізнесу
 Економіка торгівлі
 Агробізнес

спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 Корпоративні фінанси

освітнього ступеня "магістр"

спеціальність 051 "Економіка"

 Економіка та безпека бізнесу
 Агробізнес

спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 Корпоративні фінанси

спеціальність 073 "Менеджмент

 Фінансовий менеджмент (в т.ч. англомовна програма)

освітнього ступеня "доктор філософії"

спеціальність 051 "Економіка"


      На базі кафедри працює наукова школа
       проф. Бланка І.О. (почесного члена кафедри).
        

   Науковці кафедри мають значний обсяг навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Викладачі кафедри залучаються до участі в роботі журі всеукраїнських предметних олімпіад та олімпіад з економічних спеціальностей, галузевих конкурсних комісій всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та дипломних робіт у різних ЗВО України.
     Провідні науковці кафедри беруть активну участь у законотворчій діяльності, у наукових та громадських радах, комісіях, програмах, є виконавцями науково-дослідних робіт. 

     Сфера наукових інтересів кафедри:
 • економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств;
 • управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та окремих регіонів;
 • фінансово-економічні проблеми розвитку торгівлі, її окремих підгалузей та підприємств;
 • проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні;
 • фінансовий, інвестиційний, інноваційний та антикризовий менеджмент підприємства;
 • розвиток фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва.

   

  Кафедра здійснює наукове співробітництво щодо розвитку освітніх програм з Міністерством економіки України, Державною  регуляторною службою України, Українським фондом підтримки підприємництва, Українським Союзом Промисловців та підприємців, Спілкою малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілкою кризис-менеджерів України, Антимонопольним комітетом України, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, Спілкою економістів України.

    Кафедрою налагоджено і підтримуються партнерські зв’язки з великою кількістю підприємств різних видів економічної діяльності.

   Практична підготовка та стажування студентів. За цим напрямом кафедра активно співпрацює з провідними підприємствами виробничої сфери та сфери торгівлі, зокрема: ТОВ «Епіцентр-К», ПрАТ «Оболонь», ПрАТ “Дитячий світ Київ”, ТОВ "Сільпо-Фуд", ТОВ «Лантманнен Акса», ТОВ “Баядера Логістик”, ТОВ «Гранат» та іншими.

Контактні телефони кафедри: 

531-48-19 (внутрішній 12-93) - А-437;
531-48-18 (внутрішній 12-94) - А-452а;
E-mail:  
debf@knute.edu.ua

20.01.2015
guliya2005
21917
остання редакція 02.04.2024
849