logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Головна сторiнка

менеджменту

                         Ми у Facebook                          Ми у Telegram                         
  Ми у Instagram  Клуб HR-менеджменту ДТЕУ
Ми у YouTube  Ми у Google Scholar

Ми у LinkedIn
   Ми у TikTok
про

До нас приходять не лише навчатися та здобувати професію,
до нас приходять за своїм майбутнім!

НАША МІСІЯ - формування гармонійно розвинутої особистості, 
висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати 
обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації
.

пррарпра
апр
Ласкаво просимо вступників на індивідуальні дні гостинності!
Наші викладачі завжди готові надати професійні поради та консультації!
АНКЕТА для реєстрації тут no!
  


Кафедра менеджменту вже понад 40 років готує успішних конкурентоздатних менеджерів для потреб бізнес-організацій, що підтверджується відгуками тисяч роботодавців та випускників університету.
Колектив кафедри менеджменту сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, практичний та науковий досвід роботи, які володіють здатністю здійснювати ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.
У своїй роботі з підготовки здобувачів вищої освіти викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки здобувачів вищої освіти, що дозволяє майбутнім фахівцям  отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання ситуаційних вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.
Кафедрою налагоджено та підтримуються гармонійні партнерські стратегічні зв’язки з великою кількістю підприємств, організацій, державних установ та громадськими організаціями.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів
"молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр", "доктор філософії"
зі спеціальності 073 «Менеджмент»:

Що вивчають Ким працюють Яку роботу виконують Конкурентні переваги Інформаційні пакети
Освітня програма «Торговельний менеджмент»
(денна форма навчання, українська, англійська - на ОС "магістр")
бакалавр

 

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкурентні переваги:

 • Унікальне поєднання професійних знань та вмінь з менеджменту, маркетингу, логістики, товарознавства, категорійного менеджменту, електронної торгівлі, управління продажем та мерчандайзингу, психології торгівлі
 •  Участь в освітньому процесі представників топ менеджменту підприємств торгівлі
 • Постійне оновлення змісту освіти з орієнтацією на світові стандарти торгівлі та найкращі міжнародні освітні програми, оцінювання якості яких здійснює міжнародна агенція
 • Постійна реконструкція корпусів та оновлення матеріально-технічної бази європейського рівня (спеціалізовані лабораторії, SMARТ-бібліотека, коворкінги, комп’ютерні класи з модернізованою комп`ютерною технікою, сучасне програмне забезпечення, кіберполігон)
 • Інноваційні технічні можливості університету та digital-технології інтерактивного навчання з торговельного менеджменту
 • Вивчення іноземної мови професійного спрямування в обсязі 24-х кредитів до рівня В2+, що формує перспективи отримання паралельної освіти за кордоном
 • Можливість підготовки до підсумкової атестації, що передбачено навчальним планом освітньої програми: закладено кредити на спеціальну сфокусовану підготовку до вступу на рівень магістра на всі освітні програми
 • Участь в наукових подіях всеукраїнського і міжнародного рівнів, можливість паралельного навчання на інших освітніх програмах, що формує комплексність фахових навичок
 • Випускники освітньої програми увійшли у трійку найкращих менеджерів країни (за версією журналу FORBES)
Інформаційний
пакет

магістр

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкурентні переваги:

Інформаційний
пакет
Освітня програма «Управління бізнесом»
(денна та заочна форми навчання, українська, англійська - 
на ОС "магістр")
бакалавр
 

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкурентні переваги:

Інформаційний
пакет
магістр

 

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкурентні переваги:

Інформаційний
пакет
Освітня програма «Менеджмент персоналу»
(денна та заочна форми навчання - на ОС "магістр")
бакалавр

Можливі посади:

Менеджер з персоналу /НR-менеджер; менедже з підбору персоналу; начальник відділу кадрів; начальник відділу підготовки кадрів; аналітик у сфері професійної зайнятості; рекрутер; фахівець з розвитку бренду роботодавця; фахівець з найму робочої сили; фахівець з інтерв’ювання; фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);  хедхантер; фахівець з підготовки кадрів; фахівець  з профорієнтації;  інспектор з кадрової роботи; організатор з персоналу; професіолог; профконсультант

Зміст діяльності: 

Конкурентні переваги:

 • Участь в освітньому процесі провідних HR-менеджерів підприємств, стратегічних партнерів університету (відкриті лекції, майстер-класи, вебінари  тощо).
 • Постійне оновлення (осучаснення) змісту освіти з орієнтацією на світові стандарти та найкращі міжнародні HR-практики.
 • Новітня навчально-матеріальна база європейського рівня (спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, SMARТ-бібліотека, численні коворкінги).
 • Інноваційні технічні можливості університету та digital-технології інтерактивного навчання з менеджменту персоналу.
 • Вивчення іноземної мови професійного спрямування в обсязі 24-х кредитів до рівня В2+, що формує перспективи отримання паралельної освіти за кордоном.
 • Перспективи дуального навчання, що сприятиме опануванню soft/hard skills при взаємодії з брендом роботодавця, можливість вивчати поглиблені курси з HR-менеджменту.
 • Можливість підготовки до підсумкової атестації, що передбачено навчальним планом освітньої програми: закладено кредити на спеціальну сфокусовану підготовку до вступу на рівень магістра на всі освітні програми.
 • Участь у наукових подіях університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
 • Унікальність поєднання навчання та працевлаштування
 • Постійна реконструкція корпусів та оновлення матеріально-технічної бази
 • Облаштування кафедр, модернізація комп`ютерної техніки та оновлення програмного забезпечення і створення кіберполігону
 • Оцінювання якості наших освітніх програм здійснює міжнародна агенція
  Наші випускники увійшли у трійку найкращих менеджерів країни (за версією журналу FORBES)
 • Плата за навчання на рівні минулого року (збільшення тільки на рівень інфляції +5,1%)

Інформаційний
пакет
магістр

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкурентні переваги:

Інформаційний
пакет
Освітня програма «Промисловий менеджмент»
(денна форма навчання, українська)
бакалавр Можливі посади:

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми); заступник директор підприємства з виробництва; енрівник виробничого підрозділу; керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва; начальник цеху, виробничої  дільниці та інших підрозділів; фахівець з раціоналізації виробництва; фахівець з ефективності підприємництва; інспектор з контролю якості продукції

Зміст діяльності: 

Формування оптимальної моделі поєднання людського потенціалу з виробничою системою з метою створення суспільно корисної якісної і безпечної продукції, організування основних та допоміжних процесів виробничої системи, створення і управління промисловою інфраструктурою підприємства, матеріальними ресурсами і виробничими запасами, забезпечення раціонального управління ресурсами та собівартістю продукції, використання інформаційних технологій та систем для розв`язування складних спеціалізованих завдань та практичних проблем управління в промисловості, розробка та впровадження інноваційних технологій; управління ефективністю реалізації програм розвитку, управління ефективністю виробничої діяльності підприємства та  раціоналізації виробництва

 Конкурентні переваги:

Інформаційний
пакет
Освітня програма «Бізнес-адміністрування»
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська)

магістр

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Інформаційний
пакет
Освітня програма «Управління закладами охорони здоров'я»
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська)
магістр

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти молодший бакалавр
(денна та заочна форми навчання, українська)

молодший бакалавр

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Інформаційний
пакет

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська, англійська)

04.09.2013
chronon
27344
остання редакція 22.05.2024
05865