logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

Пор №

Шифр ради,
термін
повноважень

Шифр,
найменування спеціальності

Галузь науки,
за якою присуджується науковий ступінь

Голова ради,
вчений секретар

1.

  Д 26.055.01

  07.04.2022 –
  07.04.2025

08.00.02 – Світове господарство і  міжнародні економічні відносини

Економічні

Голова ради – д.е.н., професор  

Анатолій МАЗАРАКІ вчений секретар –
д.е.н., професор

Ірина ФЕДУЛОВА

08.00.03 – Економіка

та управління національним господарством

08.00.04 – Економіка

та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)

2.

  Д 26.055.02

  10.10.2022 –
  10.10.2025

05.18.08 – Товарознавство
непродовольчих товарів

Технічні

  Голова ради –

  д.т.н.,  професор
  Наталія ПРИТУЛЬСЬКА

  вчений секретар –
  д.т.н., професор
  Олена СИДОРЕНКО

05.18.15 – Товарознавство харчових  продуктів

05.18.16 – Технологія харчової продукції

3.

  Д 26.055.03

  06.06.2022 –
  06.06.2025 

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

Економічні

  Голова ради –

д.е.н.,  професор

Ігор ЧУГУНОВ

вчений секретар –
к.е.н.,  ст. дослідник

Ірина АДАМЕНКО

4.

  Д 26.055.05

  10.10.2022 –
  10.10.2025

08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки

Економічні

Голова ради –

д.е.н., професор 

Олена ФОМІНА

вчений секретар –
д.е.н., доцент

Ірина ШТУНДЕР

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

Експеримент з присудження ступеня доктора філософії

Присудження ступеня доктора філософії 


29.08.2014
Vita
8588
остання редакція 08.04.2024
shestack