logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
Кафедра іноземної філології та перекладу
logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
img

Головна сторінка

іноземної філології та перекладу

"Межі знання мови є межами знання світу"...

 

"You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once".

ЖИТИ ЯСКРАВО ТА ЦІКАВО - ЦЕ ПО-НАШОМУ!!!

                                         


Профілі кафедри в інформаційно-пошуковій системі та соціальних мережах

                                         


Кафедра іноземної філології та перекладу є випусковою й готує фахівців ОС "Бакалавр" за спеціальністю «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»  та ОС "Магістр" за спеціальністю "Філологія" (освітні програми: "Прикладна лінгвістика".  "Лінгводидактика. Англійська мова";  "Прикладна лінгвістика".  "Політична лінгвістика. Англійська мова").


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2022
«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА
(ЛІНГВОДИДАКТИКА, АНГЛІЙСЬКА МОВА)»
«APPLIED LINGUISTICS

(LANGUAGE EDUCATION, ENGLISH)»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 035 Філологія 
галузі знань 03 Гуманітарні науки 
Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр
спеціальність «Філологія» 
спеціалізація «Прикладна лінгвістика»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021
«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА
(ЛІНГВОДИДАКТИКА, АНГЛІЙСЬКА МОВА)»
«APPLIED LINGUISTICS

(LANGUAGE EDUCATION, ENGLISH)»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 035 Філологія 
галузі знань 03 Гуманітарні науки 
Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр
спеціальність «Філологія» 
спеціалізація «Прикладна лінгвістика»

 

 

035 «Філологія»
ОС «Магістр»

Освітня програма «Прикладна лінгвістика. Політична лінгвістика. Англійська мова»


Освітньо-професійна програма 2022
"Прикладна лінгвістика (політична лінгвістика, англійська мова)" "Applied Linguistics (Political Linguistics, English)"
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія галузі знань
03 Гуманітарні науки

Рецензії на ОП 2022

Освітньо-професійна програма 2023
"Прикладна лінгвістика (політична лінгвістика, англійська мова)" "Applied Linguistics (Political Linguistics, English)"
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія галузі знань
03 Гуманітарні науки

Рецензії на ОП 2023


035 «Філологія»
ОС «Магістр»

Освітня програма «Прикладна лінгвістика. Лінгводидактика. Англійська мова
»


Місія кафедри:

Здійснення освітньої, наукової, міжнародної і соціально-культурної діяльності у справі підготовки лінгвіста нового покоління, який володіє 2-3 іноземними мовами і принципами  їх функціонування у різних сферах мовної комунікації.

Очолюваний доц. Латигіною А.Г. колектив кафедри спрямовує свої зусилля на удосконалення процесу викладання іноземних мов відповідно до вимог підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних сучасних фахівців. Кафедра першою в Україні створила навчально-методичне забезпечення та перейшла на викладання дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)". Досвідчені викладачі кафедри здійснюють комплексну підготовку студентів до складання міжнародного іспиту IELTS.


           

                   На кафедрі викладають такі дисципліни:

 1. "В" Друга іноземна мова
 2. "В" Переклад іноземної комерційної документації
 3. "В" Проблеми перекладу спеціальної галузевої термінології
 4. "В" Психологія бізнесу
 5. "В" Усний переклад
 6. "В" Основи перекладацького скоропису
 7. "В" Політична риторика
 8. "В" Професійна етика
 9. "В" Теоретична лексикологія та граматика першої іноземної мови
 10. Вступ до перекладознавства
 11. Друга іноземна мова
 12. Іноземна (англійська) мова для академічних цілей
 13. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 14. Іноземна мова академічного спілкування
 15. Іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних спеціальностей)
 16. Іноземна мова політики
 17. Іноземна мова спеціальності
 18. Когнітивна лінгвістика
 19. Комунікативні стратегії професійної англійської мови
 20. Латинська мова
 21. Лінгвістичні та літературознавчі студії
 22. Основи теорії мовної комунікації
 23. Педагогічна майстерність та методика викладання іноземної мови
 24. Переклад суспільно-політичних текстів
 25. Політичний дискурс в лінгвістиці
 26. Практика перекладу з першої іноземної мови
 27. Практичний курс другої іноземної мови
 28. Практичний курс з міжнародного права
 29. Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова)
 30. Професійна комунікація іноземною мовою
 31. Теорія і практика перекладу
 32. Школа прикладної юриспуденції (практична підготовка)

На кафедрі не тільки здійснюється плідна педагогічна діяльність, але й ведеться активна перекладацька робота, пов’язана з міжнародними зв’язками ДТЕУ. Кафедра бере активну участь у всіх міжнародних проєктах, ініційованих ректоратом та випусковими кафедрами. Переважна більшість викладачів кафедри пройшла стажування за кордоном: у Великій Британії, США, Франції, Бельгії, Греції, Німеччині.

Перебуваючи за кордоном, викладачі зібрали оригінальний матеріал, який використали під час написання підручників та посібників з іноземних мов для студентів ДТЕУ.

Сьогодні студенти всіх фахів ДТЕУ забезпечені підручниками та посібниками з іноземних мов професійного спрямування, створеними викладачами кафедри.


20.09.2016
41100
13572
остання редакція 28.12.2023
43662